Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Międzyrzecze

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Teresa Stopa ( 6 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 240 osób (stan na 30.12.2020r.)

Powierzchnia: 3,10 km2

Gęstość zaludnienia: 90,3 osób/km2

Powierzchnia użytków rolnych: 268,58 ha

Lasy i grunty leśne: 0,18 ha

Międzyrzecze (niem. Haidau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom.

Wieś Międzyrzecze położona jest na terenie Przedgórza Sudeckiego, w makroregionie – Wzgórza Strzegomskie, w  południowo - wschodniej części gminy Strzegom.  Jak sama nazwa wskazuje, leży między rzekami, tzn.  na prawym brzegu rzeki Strzegomki oraz lewym brzegu rzeki Pełcznicy, płynącej równolegle do Strzegomki.

Międzyrzecze łączy ze Strzegomiem szosa asfaltowa będąca przedłużeniem ul. Szarych Szeregów oraz ul. 3 Maja, kończąca się brodem na Strzegomce z wygodną kładką dla pieszych.  Na południe od wsi jest nieczynna żwirowania z akwenem wypełnionym wodą oraz tereny lasów.  Zabudowa przestrzenna wsi jest zdeterminowana trasą przepływu rzeki Strzegomki. We wsi przeważa układ przestrzenny zwartej zabudowy o kształtach podłużnych budowanych na osi wschód-zachód. Wieś  ma charakter ulicówki o zwartej zabudowie po obu stronach drogi. We wsi obserwuje się zacieranie różnic np. pomiędzy ulicówką a wsią placową, bowiem wewnątrz wsi  znajduje się plac, ograniczony dwiema drogami, w obrębie którego jest kapliczka. W Międzyrzeczu przeważa zabudowa szczytowa.

Historia wsi jest odległa, lecz nie bardzo udokumentowana. Po raz pierwszy nazwa Międzyrzecze pojawia się w 1279 r. w dokumencie kupna ziemi przez strzegomskich Joannitów. Wieś w swej historii należała do zakonu Benedyktynek. Gleby w Międzyrzeczu zalicza się do urodzajnych, w większości klasy I – III.  Panuje tu szczególny mikroklimat, który kształtują południowo-zachodnie masy powietrza z kierunku Karkonoszy oraz charakterystyczny dla Sudetów wiatr, zwany fenem. W Międzyrzeczu nie ma obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Są natomiast obiekty ujęte w ewidencji zabytków nieruchomych gminy Strzegom. Należą do nich: cmentarz ewangelicki, Dom Ludowy, czyli obecna świetlica, 15 budynków mieszkalnych,  2 budynki mieszkalno-gospodarcze,   1 budynek gospodarczy oraz 2 obory w zespole. Wieś jest mała, ale mieszkają w niej wielcy ludzie. Z Międzyrzecza pochodzi prof. Jan Chmura, a także rzeźbiarz, śp. Zbigniew Kulas, twórca granitowego pomnika papieża Jana Pawła II przed Bazyliką Strzegomską.

Koło Gospodyń Wiejskich prowadzi prężną działalność kulturalną, jednocząc mieszkańców.  Działania kulturalne prowadzone są w świetlicy wiejskiej, gdzie zatrudniony jest pracownik na stanowisku młodszego instruktora. Zajecia skierowane są do mieszkańców ze  wszystkich grup wiekowych.   W świetlicy wiejskiej odbywają się różnorodne, interesujące zajęcia i imprezy,  o  czym świadczy ogromne zainteresowanie i frekwencja, szczególnie w czasie wakacji i ferii zimowych. Należą do nich zabawy mikołajkowe i  karnawałowe dla dzieci. Imprezy na Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, Dzień Matki , Pierwszy Dzień Wiosny i inne imprezy okolicznościowe.

 

Widok na wieś
 
 Droga prowadząca przez Międzyrzecze
 
Świetlica wiejska w Międzyrzeczu
 
Cmentarz ewangelicki w Międzyrzeczu
Powrót