Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Modlęcin

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Krystyna Gielata (5 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 279 osób (stan na 30.12.2020 r.)

Powierzchnia: 4,64 km2

Lasy i grunty leśne: 0,84 ha

Powierzchnia użytków rolnych: 420,36 ha

Modlęcin (niem. Ullersdorf) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom.

Wieś Modlęcin (Ullersdorf, Suchowola) leży na Obniżeniu Podsudeckim, 244 m n.p.m.,  w odległości 6 km na południowy zachód od Strzegomia. Układ przestrzenny wsi to typowa ulicówka, wzdłuż której ciągną się zabudowania gospodarstw rolniczych. Wraz z przylegającym do DK nr 5 Modlęcinem Małym tworzy jeden kompleks wiejski. Wieś przecina Szymanowski Potok wpadający do Strzegomki.  Otaczające wieś pola mają doskonałe gleby lessowe, sprzyjające rozwojowi rolnictwa, dlatego we wsi jest wiele gospodarstw rolnych.  Za czasów pruskich na terenie wsi znajdowały się dobra Hohenzollernów. Po wojnie, oprócz pozostałych kilku Niemców, w tym sołtysa, wieś zasiedlili Polacy z Krakowskiego, Kieleckiego, Częstochowskiego i zza Buga. W latach 1975-1998 miejscowość administracyjnie należała do województwa wałbrzyskiego, obecnie - dolnośląskiego. W historii wsi zapisały się Kołchoz, RSP, Koło Gospodyń Wiejskich, zespół „Modlęcianki” oraz  piłkarska reprezentacja - LZS Czarni Modlęcin. Klub ze względów finansowych przestał działać, zespół się rozwiązał, koło działa w uśpieniu, po kołchozie ślad zaginął. W Modlęcinie do 1974 r. funkcjonowała 5-klasowa szkoła podstawowa, restauracja, działała straż pożarna, ulokowana obok świetlicy.

We wsi prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich. Dochód z organizowanych imprez przeznaczany jest na zakup naczyń, pomocy szkole. W 1946 roku przyjechali tutaj osadnicy ze wschodu, dużo było z Syberii. Zakładów nie było, wszyscy zajmowali się rolnictwem. Ludzie kiedyś hodowali krowy, mieli swoje mleko, masło, śmietanę, mięso, czyli  zdrową żywność. Obecnie we wsi działa duża hodowla krów w gospodarstwie pana Sikory.

Wieś nie ma obiektów zabytkowych. Postawiono tu dwie kapliczki ku czci Matki  Bożej. Po wojnie w 1946 roku powstała kapliczka na pamiątkę odzyskania ziem zachodnich. Na tablicy kamiennej wyryto napis: „ Królowo Polski módl się za nami”. Dziś odbywają się przy niej majówki i nabożeństwa. Druga kapliczka we wsi powstała w 2013 roku na prywatnej posesji państwa Bartyzel. Kapliczkę zdobi figura Matki Bożej.

W latach 2019 -2020 trwały dwu etapowe prace związane z przebudową wnętrza świetlicy wiejskiej w Modlęcinie oraz wykonaniem elewacji i zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy. I etap prac wyniósł ok. 1,1 mln zł, dofinansowanie  500  tys.    ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. II etap prac  wyniósł ok. 260 tys. zł, były to środki pochodzące w całości z budżetu gminy Strzegom. Efektem tych działań jest „Gminne Centrum Sztuk Wizualnych” w Modlęcinie.

 

Nowo wyremontowana świetlica wiejska w Modlęcinie
 
Budynek dawnej szkoły, teraz nieruchomość prywatna
 
Kapliczka z 1946 r.
 
Kapliczka z 2013 r.
 
Szymanowski Potok przepływający przez Modlęcin
Powrót