Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Żółkiewka

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Monika Róg  (7 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 323 osoby (stan na 31.12.2020r. )

Powierzchnia: : 5,50 km2

Gęstość zaludnienia: 63,4 osoby/ km²

Lasy i grunty leśne:  56,99 ha

Powierzchnia użytków rolnych: 398,70 ha

Odsetek gospodarstw, których właściciele utrzymują się głównie z gospodarstwa: 10,7 %.

Żółkiewka (niem. Pilgramshain) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom.

Żółkiewka jest malowniczo położona wśród Wzgórz Strzegomskich i w odległości 3 km od Strzegomia. Prowadzi do niej atrakcyjny szlak niebieski, łączący Strzegom z Gross-Rosen.

Przed wojną mieszkańcy dojeżdżali do pracy m. in. do pobliskich kamieniołomów. Po wojnie, na początku 1945 roku przybyło tutaj kilka rodzin z Polski centralnej, z Kresów i z Kurska oraz rodziny polskie z Niemiec. We wsi działała szkoła, która z roku na rok przechodziła transformację. Na początku składała się z 4 klas, później z 7, by w 1966 r. stać się ośmioklasową szkołą. Pod koniec lat 60-tych została zlikwidowana. Aktualnie znajduje się tam oddział przedszkolny, biblioteka i świetlica wiejska. Szkoła tworzyła życie kulturalne Żółkiewki. Przed wojną w Żółkiewce znajdowała się restauracja, świetlica wiejska, hotel i kręgielnia.

Życie kulturalno – oświatowe wsi organizuje bardzo aktywna Rada Sołecka na czele z sołtys wsi Moniką Róg. Mając na uwadze rozwój rękodzieła i kultywowanie tradycji ludowej powstanie Koło „Aktywna Kobieta”, organizujące spotkania kulinarne, rękodzielnicze, jak również z innych dziedzin życia wiejskiego. Działalność kulturalną prowadzą tu również instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury. Odbywają się tu głównie imprezy plenerowe. Są to głównie festyny wiejskie z udziałem mieszkańców wsi. Odbywają się one na nowopowstałych placach zabaw, wyposażonych w urządzenia zabawowe, altanki, stoliki i ławy, a przede wszystkim dysponujące przestronnym  miejscem do wykorzystania na zabawy taneczne, konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe. Społeczność wiejska bierze udział w Jarmarkach Wielkanocnych i Dożynkach Gminnych organizowanych w gminie. Dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość korzystania z oferty  programowej SCK, np. udział w sekcjach i zajęciach odbywających się w budynku SCK oraz organizowanych wyjazdach do teatru, opery, operetki oraz koncertach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie gminy Strzegom.

W 1867 r. we wsi Żółkiewka, ok. 1 km na zachód od Strzegomia, wzniesiono wiatrak - wykorzystując naturalne warunki środowiskowe. Z czasem okoliczne tereny, bogate w złoża granitu, stały się miejscem eksploatacji tego surowca, w miejsce pól uprawnych powstały zaś kamieniołomy. Wiatrak funkcjonował do ok. 1920 roku. Następnie jego wyposażenie młyńskie zlikwidowano, a budynek przeznaczono na mieszkania. Dostęp do zabytku jest obecnie ograniczony. Obiekt - stanowiący własność prywatną - znajduje się na terenie eksploatowanego kamieniołomu granitu. Jest dobrze widoczny z drogi Strzegom-Jelenia Góra, aby jednak dostać się do środka, należy skontaktować się z właścicielem.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • park z aleją dojazdową, z 1830 r.
  • wiatrak holender z budynkiem mieszkalnym i magazynowym, z 1867 r.

 

Widok ogólny na Żółkiewkę
 
Kapliczka w Żółkiewce
 
Nowa wiata w Żółkiewce
Powrót