Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Skarżyce

ODSŁUCHAJ

Sołtys Skarżyc: Janusz Kaźmierczak (3 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności:  66 (stan na 31.12.2020r.)

Powierzchnia: 1,26 km2

Gęstość zaludnienia: 55 osób/km2

Powierzchnia użytków rolnych: 96,68 ha

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych: 14,22 ha

Skarżyce (Istebza, Grunau bei Striegau, Grunów, Grunau) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom. Wieś Skarżyce jest malowniczo położona przy ujściu  Strzegomki do  Pełcznicy, na wysokości 200 m n.p.m., na pograniczu trzech gmin: Jaworzyny Śląskiej, Żarowa i Strzegomia. Wzdłuż obu rzek płynących przez wieś, rosną  łęgi i zagajniki, z pozostałych stron ciągną się użytki rolne

Początki wsi nie są zbyt znane. Pierwszy zapis pochodzi z 1441 r. i donosi, że Sandir von Grunau sprzedał wieś Heinzowi Kalkreuterowi. W okresach późniejszych zachodziły dość częste zmiany właścicieli dóbr.

Skarżyce mają nieokreślony układ przestrzenny, zdominowany przez zabytkowy zespół folwarczny, pochodzący z XVIII w. Z zabytkowych budowli pozostał młyn wodny z XIX w.  Przy szosie do Żarowa stoi krzyż pokutny, bez jednego ramienia o wym. 114x44x25, datowany na okres XIV-XVI w. Dawniej Skarżyce były średniej wielkości wsią.
W Skarżycach znajdowała się szkoła, przedszkole, restauracja, sklep, leśnictwo, strażnica zakładowa.

Gospodarstwo rolne w Skarżycach określano folwarkiem i podlegało pod Gospodarstwo Morów (rodu Sallai). Służyło ono przede wszystkim  jako dział hodowli koni. Wizytówką Skarżyc są konie i hodowla koni. Z każdego miejsca wsi widać padoki z pasącymi się końmi. Wieś jest  bardzo chętnie odwiedzana przez okolicznych mieszkańców, doceniają ją również goście przyjeżdżający na coroczne międzynarodowe zawody jeździeckie.

Obecność stadniny koni znacznie ożywiła wieś, zabudowania pięknieją a gospodarstwa rolne przekształcają się. We wsi funkcjonuje kiosk, 2 zakłady kamieniarskie i jeden stolarski. Skarżyce ciągle się zmieniają, coraz więcej się inwestuje we wsi po to, by za parę lat stały się naprawdę niezwykle rozwojową i piękną turystycznie wsią.

W Skarżycach coraz częściej osiedlają się mieszkańcy odległych miast znajdując tu  spokój, świeże i czyste powietrze, ponieważ jak mówi historia  Skarżyce wcześniej nazywały się Bad Gronau, czyli w swoje nazwie miały określenie zdrój. Panuje tu wspaniały klimat. Przez teren sołectwa przebiega szlak rowerowy, który na odcinku 4 km zapewnia relaks dla turystów.

W 2019 r. w Skarżycach wybudowano drewnianą altanę dla mieszkańców wsi, która pełni rolę świetlicy wiejskiej.  Działalność kulturalną prowadzą instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury. Odbywają się tu głównie imprezy plenerowe. Są to głównie festyny wiejskie z udziałem mieszkańców wsi. Odbywają się one na nowopowstałych placach zabaw, wyposażonych w urządzenia zabawowe, altanki, stoliki i ławy, a przede wszystkim dysponujące przestronnym  miejscem do wykorzystania na zabawy taneczne, konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe. Społeczność wiejska bierze udział w Jarmarkach Wielkanocnych i Dożynkach Gminnych organizowanych w gminie. Dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość korzystania z oferty  programowej SCK, np. udział w sekcjach i zajęciach odbywających się w budynku SCK oraz organizowanych wyjazdach do teatru, opery, operetki oraz koncertach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie gminy Strzegom.

 

Panorama Skarżyc
 
Przepływająca przez wieś rzeka Pełcznica
 
Padoki z końmi
 
Centrum wsi
 
Stary młyn, obecnie budynek mieszkalny
 
Zabudowania folwarczne
 
Krzyż pokutny w Skarżycach
 
Nowo postawiona wiata dla mieszkańców Skarżyc
Powrót