Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Graniczna

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Jarosław Kmiecik (3 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 154 osób (stan na 30.12.2020 r.)

Powierzchnia: 4,68 km2

Lasy i grunty leśne: 28,22 ha

Powierzchnia użytków rolnych: 332, 03 ha

Graniczna (niem. Streit) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom.

Graniczna powstała pod koniec XIII wieku. Założono ją na terenach leśnych u podnóża dzisiejszej góry zwanej Zwycięską lub Graniczną. Prawdopodobnie jej założycielami byli książęta świdniccy. Wieś przechodziła z rak do rąk jako dobra rycerskie i szlacheckie. Pod koniec XV wieku założono drugą cześć wsi. Odtąd wieś dzieliła się na Graniczną Dolną, gdzie później wydobywano granit i Graniczna Górną, która nastawiona była na hodowlę bydła. Pod koniec XIX wieku baronowa Frida von Richthofen przejęła Graniczną Dolną i Górną. Dzięki niej Górna i Dolna wieś rozwijała się intensywnie. Energiczna, z dużym zmysłem gospodarności świetnie zarządzała majątkiem. W obu częściach wsi  zbudowano pałace z pięknymi parkami, w Granicznej Górnej była także szkoła, gospoda  i świetlica. Na zboczach gór  uprawiano leszczynę, sprzyjały temu znakomite warunki klimatyczne.  Warto zaznaczyć, że niezależnie od konfesji mieszkańcy obu wsi należeli do kościołów w Strzegomiu.  Lata II wojny światowej przyniosły wielkie zniszczenia wsi. Po wojnie rozpoczęła się odbudowa i zasiedlenie wsi osadnikami przeważnie ze wschodu, m.in. z Gródka Jagiellońskiego. W nowej Ojczyźnie odnaleźli własne miejsce na ziemi.

W marcu 2014 r. wieś Graniczna doczekała się tzw. „sołtysówki”, czyli specjalnego pomieszczenia, w którym można załatwić najpilniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem sołectwa oraz ważne sprawy dotyczące mieszkańców. Lokal o powierzchni 35 m kw. pozyskały władze samorządowe Strzegomia z zasobów Agencji Nieruchomości Rolnych.

Działalność kulturalną prowadzą instruktorzy Strzegomskiego Centrum Kultury. Odbywają się tu głównie imprezy plenerowe. Są to głównie festyny wiejskie z udziałem mieszkańców wsi. Odbywają się one na nowopowstałych placach zabaw, wyposażonych w urządzenia zabawowe, altanki, stoliki i ławy, a przede wszystkim dysponujące przestronnym  miejscem do wykorzystania na zabawy taneczne, konkursy i zabawy rekreacyjno-sportowe. Społeczność wiejska bierze udział w Jarmarkach Wielkanocnych i Dożynkach Gminnych organizowanych w gminie. Dzieci, młodzież i dorośli mają możliwość korzystania z oferty  programowej SCK, np. udział w sekcjach i zajęciach odbywających się w budynku SCK oraz organizowanych wyjazdach do teatru, opery, operetki oraz koncertach i imprezach plenerowych organizowanych na terenie gminy Strzegom.

 

Widok ogólny na wieś
 
Fragment wsi Graniczna
 
Krzyż we wsi
 
Wiata w Granicy
 
 Kopalnia Graniczna
 
 Logotyp kopalni Graniczna
Powrót