Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Olszany

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Stanisława Górska (13 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 928 (stan na 31.12.2020r. )

Powierzchnia: 14,94 km2

Gęstość zaludnienia: 60, 8 osób/km2

Powierzchnia użytków rolnych: 1 311, 23 ha

Lasy i grunty leśne: 42,82 ha

Olszany (niem. Ölse, Olsna) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom. Wieś położona na Przedgórzu Sudeckim (jednostka geologiczna – Obniżenie Podsudeckie), na skraju Równiny Świdnickiej. Przez miejscowość płynie Olszański Potok, dopływ Strzegomki.

Pierwsza wzmianka o Olszanach znajduje się w dokumencie kasztelana strzegomskiego Pawła, syna Imbrama z 1239 r. przygotowanego dla strzegomskich joannitów. Miejscowość liczyła ok. 1200 mieszkańców i miała 4 km długości co sprawiało, że była to najdłuższa wieś w okręgu strzegomskim. Olszany to  typowo rolnicza wieś. Obecnie we wsi znajduje się ok. 127 gospodarstw rolnych i 170 gospodarstw domowych. W chwili obecnej Olszany zamieszkują 922 osoby. Olszany słyną od dawna z produkcji tych najszlachetniejszych zbóż, a jęczmień służył m.in. do warzenia znakomitego białego piwa, które od XVI w. skutecznie konkurowało na śląskim rynku z wyrobami browarników świdnickich, a nawet wrocławskich. O stabilności gleb olszańskich świadczy dominująca do dzisiaj pozycja zbóż w ogólnej strukturze zasiewów. W Olszanach najwięcej jest gruntów ornych. Stanowią one 86% całej struktury gruntów.

Życie kulturalne Olszan toczy się wokół  świetlicy  wiejskiej w Olszanach, która jest zarządzana merytorycznie i administracyjnie przez Strzegomskie Centrum Kultury. Świetlica w Olszanach jest wspierana także przez Stowarzyszenie „Akcja”. Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w  życiu kulturalnym gminy, poprzez udział w Dożynkach Gminnych, Diecezjalnych, Jarmarku Wielkanocnym prezentując bogaty dorobek rękodzieła artystycznego oraz umiejętności kulinarne.. Przy organizacji imprez świetlica wiejska współpracuje z PSP w Olszanach, ze Stowarzyszeniem Rozwoju Wsi Olszany oraz z Ochotniczą Strażą Pożarną w Olszanach. 

Olszany to jedna z niewielu wsi, w których znajduje się szkoła, obecnie  PSP im. Adama Mickiewicza. Szkoła odgrywa w życiu mieszkańców wielką rolę. 10 grudnia 1998 roku odbyła się uroczystość nadania szkole imienia Adama Mickiewicza i przekazania sztandaru. Przy szkole znajduje się plac zabaw oraz ogród rekreacyjny. We wsi Olszany od roku 1947 istnieje Ochotnicza Straż Pożarna (OSP). W roku 2017 odbyło się uroczyste wręczenie nowego sztandaru związane z obchodami 70-lecia tej organizacji. Ochotnicy z Olszan aktywnie uczestniczą w wielu akcjach i pracach społecznych i kulturalnych, szkolą się na kursach prowadzonych przez Państwową Straż Pożarną w Świdnicy.

Niepoślednią rolę w życiu wsi odgrywa także Zespół Folklorystyczny „Olszaniacy”, który powstał w lipcu 1995 r. Założycielami zespołu były członkinie Koła Gospodyń Wiejskich. Zespół cyklicznie bierze udział w przeglądzie pieśni religijnych Kół Gospodyń Wiejskich w Stolcu, Międzynarodowym Festiwalu Folkloru w Strzegomiu oraz w obchodach Święta Plonów na terenie województwa dolnośląskiego. Od początku swojego istnienia zespół zmieniał skład, liczbę członków i główny profil działalności artystycznej, od śpiewaczej stając się Zespołem Pieśni i Tańca Ludowego, by znów powrócić wyłącznie do prezentacji pieśni ludowych.

W Olszanach istnieje piłkarski klub sportowy Huragan Olszany. Na stadionie o pojemności 1000 osób, istnieje boisko o wymiarach: 101 × 60 m. Drużyna aktualnie współzawodniczy w rozgrywkach B-klasy, grupa: Jelenia Góra I.

We wsi znajduje się kościół parafialny pw. Trójcy Świętej w Olszanach - jest to budowla murowana z kamienia palnego granitu i bazaltu, jednowarstwowa, z wieżą od południa i prostokątnym, dwuprzęsłowym prezbiterium. Sieciowe sklepienie nawy pochodzi z 1522 r. część prezbiterium sklepiona jest krzyżowo- żebrowo. Elewacja prezbiterium zachowała dekorację renesansową typu - graffiti, a wnętrze - wyposażenie barokowe. Ołtarz główny, ołtarz boczny, ambona, konfesjonał i chrzcielnica z I połowy XVIII wieku. Wewnątrz i na zewnątrz znajduje się szereg płyt nagrobnych z XVII i XVIII wieku. Przed kościołem zachowała się rzeźbiona w piaskowcu figura św. Jana Nepomucena. Zabytkowy jest także park pałacowy, pochodzący z XVIII.

Według rejestru Narodowego Instytutu Dziedzictwa na listę zabytków wpisane są:

  • zabytkowy kościół katolicki parafialny pw. Świętej Trójcy, z pierwszej połowy XIV w., przebudowany w XVII w.
  • park pałacowy, z XVIII w.

zabytki w ruinie:

 

Kolorowy witacz w Olszanach
 
 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszanach
 
Świetlica wiejska w Olszanach
 
Remiza OSP Olszany
 
Pomnik w sołectwie Olszany
 
Potok Olszany przepływający przez wieś
 
Lokalny sklep spożywczy
Powrót