Newsletter

Zapisz się do newslettera aby znać najnowsze informacje inwestycyjne.
Akcpetuję Regulamin Newslettera

zapisz się

Mieszkańcy pytają Burmistrz odpowiada

W każdy wtorek w godz
8:00 - 14:00
burmistrz jest do Państwa dyspozycji pod numerem:
74 8560 530

Projekty Unijne

Projekty Unijne

Sołectwo Wieśnica

ODSŁUCHAJ

Sołtys: Marek Czyczerski (3 członków Rady Sołeckiej)

Liczba ludności: 100 osób (stan na 31.12.2020r. )

Powierzchnia: 1,79 km2

Gęstość zaludnienia: osoby/ km²

Lasy i grunty leśne:  ha

Powierzchnia użytków rolnych: ha

Wieśnica (niem. Fehebeutel, Aleksandrowo)) – wieś w Polsce położona w województwie dolnośląskim, w powiecie świdnickim, w gminie Strzegom. Wieśnica to mała wieś w północnej części gminy Strzegom, malowniczo położona u stóp Wzgórz Strzegomskich, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 374, na trasie Strzegom - Legnica.

Wieśnica jest typowo rolniczą wsią. W jej krajobrazie dominują pola uprawne, wznoszące się pod masyw Góry Krzyżowej.  Zdobią je wielkie sterty słomy. Układ przestrzenny wsi to typowa ulicówka i widłówka. W jej przestrzeń architektoniczną wpisało się 17 gospodarstw wiejskich. Dawniej była wsią dworską, z pałacem i folwarkiem, po których pozostały tylko zabudowania gospodarcze.

We wsi nie ma żadnych zabytków ani placówek oświatowych, oprócz świetlicy wiejskiej  wokół której rozwija się życie towarzyskie. Świetlicę w latach sześćdziesiątych zbudowali mieszkańcy w czynie społecznym. Dziś jest jedyną klimatyzowaną i jedną z najpiękniejszych, aktywnie działających świetlic w gminie Strzegom. Wiele imprez jest innowacyjnych jak np. Festyn Huśniański, nawiązujący do przybyłych tu ze wschodu pierwszych osadników i dzisiejszych mieszkańców wsi. Zjednoczenie w pracy i działaniu na rzecz swojej wsi, zachowanie jej tożsamości i tradycji przodków to wizytówka wsi. Inicjatywy mieszkańców wspiera także SCK w ramach zajęć prowadzonych w świetlicy wiejskiej, gdzie zatrudniony jest pracownik na stanowisku młodszego instruktora. Zajęcia skierowane są do mieszkańców ze wszystkich grup wiekowych.  W ramach imprez plenerowych odbywają się turnieje wsi np. Wieśnica – Goczałków Górny oraz festyny rodzinne, ponadto organizowane są imprezy okolicznościowe takie jak:  Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Mikołajki i bale karnawałowe. W jedynej w gminie Strzegom klimatyzowanej świetlicy wiejskiej odbyły się spotkania dożynkowe dla  rolników z gminy Strzegom, spotkanie branży kamieniarskiej gminy Strzegom oraz spotkanie podożynkowe z przedstawicielami grup dożynkowych 2012.  Mieszkańcy Wieśnicy bardzo aktywie uczestniczą w życiu kulturalnym gminy, również poprzez udział w Dożynkach Gminnych, Diecezjalnych, Jarmarku Wielkanocnym,  prezentując bogaty dorobek rękodzieła artystycznego oraz kulinarnego. W 2020 r. we wsi obok Świetlicy wiejskiej wybudowano dla dzieci pac zabaw. Inwestycja kosztowała ok. 82 tys. zł.

 

 
Widok ogólny na Wieśnicę
 
Świetlica wiejska w Wieśnicy
 
Wnętrze świetlicy
 
Chodniki w Wieśnicy
 
Przepompownia ścieków
 
Kapliczka w centrum wsi
 
Nowo wybudowany ciąg pieszo-rowerowy Strzegom-Wieśnica
Powrót