Pytania kategoria: Inne

ODSŁUCHAJ

Imię/nick: Tomasz

Opublikowano: 28-04-2023
Dzień dobry. Proszę o informacje, dlaczego ustalono odbiór śmieci w tak niesprawiedliwy sposób. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Dlaczego dzielą państwo mieszkańców gminy na 2, a nawet na 3 kategorie? 2. Mieszkam w Jaroszowie w bloku i śmieci mają być odbierane u nas co 2 tygodnie, a tymczasem w mieście co tydzień za te same pieniądze, jak to możliwe? 3. Dlaczego opłata nie jest dla nas mieszkańców wsi 2 razy mniejsza, skoro śmieci są 2 razy rzadziej wywożone? 4. Czy nie powinniśmy płacić za osobę 16 zł, a nie 32 zł. 5. Dlaczego zwlekano z dostarczeniem nowych harmonogramów do ostatniej chwili i został podrzucony po cichu pod drzwi? 6. Dlaczego w materiałach na stronach internetowych chwalicie się wysokością opłaty w porównaniu z innymi miejscowościami, a nie podaliście właśnie jak te śmieci są często wywożone? Wtedy wyszłoby, że to porównanie, że mamy tanio może nie byłoby za dobre? 7. Czy są gdzieś dostępne dane na temat ilości odbieranych śmieci w gminie?

 

ODPOWIEDŹ:

 Wprowadzenie nowej częstotliwości odbioru odpadów miało na celu obniżenie kosztów realizacji usługi przez firmę wywozową, a tym samym zapewnienie jak najmniejszej stawki opłaty dla mieszkańca. Przepisy prawa uwzględniają możliwość zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów w zależności od ilości ich gromadzenia z podziałem na domki jednorodzinne oraz wielolokalowe oraz z podziałem na część miejską i wiejską. Nie ma więc tutaj mowy o żadnym dzieleniu mieszkańców gminy na kategorie, ale jest to najlepsza w tej chwili decyzja z punktu widzenia ekonomicznego - zgodna z przepisami prawa, która zmniejszyła cenę usługi odbioru odpadów i pozwoliła ustalić opłatę na poziomie 32 zł.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest jednakowa dla każdego mieszkańca, zarówno dla mieszkańca wsi, mieszkańca domku jednorodzinnego oraz mieszkańca budynku wielolokalowego z jednego powodu: każdy mieszkaniec ponosi opłatę za potencjalnie wytworzoną ilość odpadów. Przyjmuje się, że każdy statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza taką samą ilość odpadów. Oczywiście wytworzone odpady ze wsi i z domku jednorodzinnego będą odbierane rzadziej, ale nadal będzie to ta sama ilość odpadów. Należy tutaj podkreślić, że mieszkaniec, a potem gmina płaci za 1 tonę odebranych odpadów, a cena tej tony jest ceną średnią dla wszystkich mieszkańców. Cena ta ustalana jest w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę odbioru odpadów i uwzględnia szereg czynników, m.in. ilość punktów odbioru, ilość mieszkańców, ilość firm, odległości do poszczególnych wsi, częstotliwość odbioru itp. Jak wynika z powyższego nie ustala się ceny dla konkretnej miejscowości, np. dla Jaroszowa 5 zł, bo jest najbliżej składowiska odpadów, a dla Olszan 40 zł bo jest najdalej. Jest to cena średnia obowiązująca wszystkich w całej gminie.

Dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów realizowane było w terminie od 17-31 marca br. Termin ten wynikał z daty podpisania umowy z firmą wywozową. Umowę podpisano w dniu 16 marca 2023 r. Harmonogramy dostarczane były w formie papierowej do wszystkich mieszkańców, natomiast w wersji elektronicznej pojawiły się na stronie strzegom.pl oraz czysty.strzegom.pl już w dniu 22 marca br.

W zakresie częstotliwości odbioru odpadów w innych miejscowościach oraz stawek tam obowiązujących informuję, że każda gmina posiada własną specyfikę. Każda gmina ma inną powierzchnię, ilość mieszkańców, itp. W poszczególnych gminach usługę odbioru odpadów realizują też inne firmy. Wszystkie gminy łączy jeden wspólny element: opłata za usługę wynika z ceny 1 tony odpadów zaoferowanej przez firmę wywozową. Natomiast opłatę dla mieszkańca wylicza się na podstawie przewidywanej ilości odpadów pomnożonej przez cenę 1 tony, którą następnie dzieli się na ilość mieszkańców - i w ten sposób ustala się opłatę dla mieszkańca, u nas w gminie 32 zł, w innych gminach inne stawki. Biorąc powyższe pod uwagę koszt 1 tony odpadów w gminie Strzegom na jednego mieszkańca jest niższy, niż np. we Wrocławiu. Jak już wspomniałem wcześniej częstotliwość odbioru jest jednym z wielu czynników wpływających na cenę. W analizowanych materiałach można znaleźć kilkanaście różnych wariantów odbioru odpadów w gminach, np. zmieszane i bio raz w tygodniu, a tworzywa raz na miesiąc itp. Natomiast nie spotkałem gminy, w której wszystkie odpady odbierane byłyby raz w tygodniu, tak jak do tej pory było w naszej gminie do dnia 31 marca 2023 r.

Informację o ilości zebranych odpadów w gminie Strzegom oraz o kosztach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdzie pan w "Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzegom" za poszczególne lata. Analiza znajduje się na stronie bip.strzegom.pl, w kolumnie "Karty usług", zakładka "Gospodarka odpadami".

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ewa

Opublikowano: 28-04-2023
Panie burmistrzu, mamy piękne centrum handlowe, ale jeden mankament - nie ma ławeczki, żeby chwilkę odpocząć, posiedzieć. Moja prośba, proszę o zamontowanie ze dwie, może trzy ławeczki dla odpoczynku, a może zrobienie jakiegoś skwerkach dla relaksu. Pozdrawiam serdecznie.

 

ODPOWIEDŹ:

Centrum handlowe nie jest nasze, ale pomyślimy o ławeczce na zatoce parkingowej.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Pytania mieszkańców

Opublikowano: 14-04-2023
Poniżej przedstawiamy cztery pytania i jedną wspólną odpowiedź Burmistrza Strzegomia.

 

Mieszkanka:

Witam serdecznie, panie burmistrzu. Moje pytanie dotyczy wywozu nieczystości. Właśnie w "Gminnych Wiadomościach Strzegom" wyczytałam, że w zabudowach jednorodzinnych w mieście i na wioskach odpady komunalne będą zabieranie co dwa tygodnie. To jest kpina i żenada. Płacimy tyle samo za śmieci od osoby, co zabudowy wielorodzinne i dlaczego mamy mieć gorzej. Teraz w lecie będzie więcej odpadów bio i plastiku. Będzie skupisko szczurów i innych gryzoni. Mamy zaśmiecać odpadami własne podwórka do czasu, aż łaskawie Eneris odbierze odpady. Nie do pojęcia. Z poważaniem mieszkanka Modlęcina.

*   *  *

Józef:

Dziękujemy panu wszem i wobec panującemu burmistrzowi oraz wszystkim radnym durnej decyzji o wywozie śmieci dwa razy w miesiącu. Ludzie maja ogrody, trawa ścinana będzie śmierdzieć na ulicach naszego miasta. Śmieci będą się piętrzyć stosami, bo nie stać gminy na wywiezienie śmieci raz w tygodniu. Autobusy puste jeżdżą po gminie, może one by odbierały śmieci z naszych gospodarstw domowych. Oczywiście podwyżki szykować mieszkańcom to priorytet, ale już wywieźć śmieci to już nie. Dobrze, że mamy blisko park - będzie gdzie składować śmieci. Po co segregować? Teraz jak nam braknie miejsca w pojemnikach i będziemy umieszczać wszystko we wszystkim, szukacie oszczędności, tam gdzie nie trzeba. Pan mieszka sobie w bloku, a co mają zrobić ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych? Mają sobie zrobić składnice śmieci?

*   *  *

Teresa:

Na stronie Strzegomia pokazano opłaty za nieczystości stałe od kwietnia 2023 r. Napisano na czerwono, że niby wśród innych miejscowości w Strzegomiu najmniej się płaci za osobę tj. 32,00 zł, ale nie pokazano, gdzie się płaci mniej np. Świebodzice 22,00 zł na osobę. To jest skandal! 5-osobowa rodzina płaci 160,00 zł miesięcznie więcej jak za zużycie prądu i gazu . Dla kogo te stawki? Na pewno nie dla rodzin rozwojowych.

*   *  *

Mateusz:
 
Jakiś czas temu pojawiła się informacja odnośnie odbioru odpadów, jak to będą odbierane co dwa tygodnie, aby odbiorcy nie doznali podwyżek. Firma Eneris odbiera co 2 tygodnie, czyli obniżyła sobie koszty pięknie. Gmina podniosła sobie cenę, więc obniżyła sobie koszty pięknie. A mieszkaniec płaci więcej, zmuszony jest magazynować odpady plus zakupić kolejny pojemnik, żeby je zapakować. Pytanie, czy widzi pan w tym jakieś oszczędności dla mieszkańca? Pytanie drugie, gmina czy ta firma stoi za takim przekrętem roku (pół usługi po cenie 100% +)? Czy może to nowy program śmieci plus?
 
 
ODPOWIEDŹ:
 
Wprowadzenie nowej częstotliwości odbioru odpadów miało na celu obniżenie kosztów realizacji usługi przez firmę wywozową, a tym samym zapewnienie jak najmniejszej stawki opłaty dla mieszkańca. Dzięki tej zmianie stawka dla mieszkańca wynosi tylko 32 zł. Przed podjęciem decyzji o zmianie częstotliwości, dokonaliśmy analizy ilości odbieranych odpadów ze wszystkich punktów odbioru. W wyniku analizy stwierdzono, że w 90% przypadków w części wiejskiej oraz w domkach jednorodzinnych w Strzegomiu firma wywozowa odbierała w systemie raz na tydzień pojemniki wypełnione w połowie lub maksymalnie w 3/4 pojemności.
 
Z opłat pobranych od mieszkańców gmina pokrywa koszt odbioru odpadów przez firmę wywozową. Od 1 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe, wyższe ceny odbioru odpadów. W przypadku pozostawienia odbioru raz w tygodniu opłata dla każdego mieszkańca musiałaby wynieść około 70 zł. Tak więc oszczędność dla mieszkańca jest znacząca.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za odbiór odpadów płacą mieszkańcy. Gmina opłaca faktury z wpłat dokonanych przez mieszkańców. W związku z tym należy zadać pytanie, czy mieszkańców stać na uiszczanie opłaty w wysokości 70 zł?   
 
Tak jak pisałem wcześniej, w 90% przypadków pojemniki w domkach jednorodzinnych wypełnione są w połowie lub maksymalnie w 3/4 pojemności, dlatego też zakładamy, że posiadane pojemniki będą wystarczające do gromadzenia odpadów. Oczywiście niektórzy mieszkańcy będą musieli zakupić większe pojemniki, ale koszt zakupu jest niewspółmiernie niższy, niż opłata za odbiór co tydzień, gdybyśmy przy takiej częstotliwości pozostali.
 
Opłata jest jednakowa, ponieważ każdy mieszkaniec ponosi opłatę za potencjalnie wytworzoną ilość odpadów. Przyjmuje się, że każdy statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza taką samą ilość odpadów.
 
Ilość gromadzonych odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej różni się  od siebie w sposób znaczący. W związku z powyższym, utrzymanie porządku w zabudowie jednorodzinnej jest znacznie łatwiejsze niż w zabudowie wielolokalowej, gdzie z boksu śmietnikowego korzysta kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt rodzin. Biorąc powyższe pod uwagę, przepisy prawa uwzględniły możliwość zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów w zależności od ilości ich gromadzenia z podziałem na domki jednorodzinne oraz wielolokalowe oraz z podziałem na część miejską i wiejską.
 
Przedstawione na stronie www.strzegom.pl stawki opłat w innych miejscowościach dotyczą stawek wprowadzonych pod koniec 2022 r. lub na początku 2023 r., które są wynikiem nowych przetargów na usługi odbioru odpadów. Niektóre miejscowości, w tym Świebodzice wprowadziły swoje stawki jeszcze w 2021 r., gdy koszt usługi odbioru odpadów był niższy. W 2022 r. nastąpił wzrost inflacji, wzrost cen paliw, gazu i energii oraz kosztów pracowniczych, co ma wpływ na koszt obecnych usług w zakresie odbioru odpadów, które są wyższe o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent. Niskie stawki ustalone w 2021 r. będą obowiązywać do końca starych umów. Ponadto na stronie gminy Świebodzice wyjaśniono, że już w 2021 roku gmina chciała podnieść stawki do 31 zł, ale decyzją Rady Miejskiej obniżono je do 22 zł. Jak czytamy, stawka ta nie pozwala na pokrycie kosztów odbioru odpadów, czyli zadecydowano o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami  z budżetu gminy, a nie z opłat od mieszkańców. Nie zgodzę się jednak ze stwierdzeniem, że nie pokazujemy, gdzie się płaci mniej.  W tabeli podano mniejsze opłaty w Jaworze – 28 zł oraz w Wądrożu Wielkim – 28 zł. Takie same opłaty jak w Strzegomiu obowiązują w Legnicy – 32 zł.
 
Maksymalna możliwa stawka opłaty dla mieszkańca, wynikająca z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 44,99 zł. Liczba mieszkańców gminy zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 21 390 osób.
 
3 334 273,20 zł to oszczędności, których mieszkańcy nie zapłacą i pozostaną w budżetach rodzinnych kosztem reorganizacji systemu. 

 W związku z powyższym możliwy maksymalny koszt odbioru odpadów mógłby wynieść:
 • miesięcznie: 21 390 x 44,99 zł = 962 336,10 zł
 • rocznie: 962 336,10 zł x 12 miesięcy = 11 548 033,20 zł
Na dzień dzisiejszy przy stawce 32 zł od mieszkańca koszt odbioru wynosi:
 • miesięcznie: 21 390 x 32 zł = 684 480,00 zł
 • rocznie: 684 480,00 zł x 12 miesięcy = 8 213 760,00 zł
Daje to oszczędności w wysokości:
 • miesięcznie: 962 336,10 zł – 684 480,00 zł = 277 856,10 zł
 • rocznie: 277 856,10 zł x 12 miesięcy = 3 334 273,20 zł

Ogólne roczne oszczędności dla rodziny 6-osobowej.
 
Możliwy maksymalny koszt odbioru odpadów od rodziny 6-ścio osobowej mógłby wynieść:
 • miesięcznie: 6 x 44,99 zł = 269,40 zł
 • rocznie: 269,40 zł x 12 miesięcy = 3 232,80 zł
Na dzień dzisiejszy przy stawce 32 zł od mieszkańca koszt odbioru od rodziny 6-ścio osobowej wynosi:
 • miesięcznie: 6 x 32 zł = 192,00 zł
 • rocznie: 192,00 zł x 12 miesięcy = 2 304,00 zł
Daje to oszczędności w wysokości:
 • miesięcznie: 269,40 zł – 192,00 zł = 77,40 zł
 • rocznie: 77,40 zł x 12 miesięcy = 928,80 zł

 Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Krzysztof

Opublikowano: 03-03-2023
Kto był inicjatorem wniosku o zmianę planu dla miejscowości Międzyrzecze, by wprowadzić funkcję gospodarowanie odpadami dla nieruchomości stanowiącej mienie niczyje, a która to proponowana zmiana spowodowała takie niezadowolenie mieszkańców tej wsi.

 

ODPOWIEDŹ:

Wnioskodawcą była osoba fizyczna. W poniedziałek 27 lutego br. potwierdziłem na zebraniu wiejskim, że negatywne stanowisko wsi - zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją - spowodowało usunięcie z projektu planu przestrzennego wprowadzenie nowej funkcji na działkach 105, 106, 107, 108/1.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Michał

Opublikowano: 03-03-2023
Dzień dobry, ktoś dewastuje nasze miasto, wypisując na murach i budynkach napis "Rdz"... Czy miasto robi coś w sprawie, aby zostało to zaprzestane?

 

ODPOWIEDŹ:

Już któreś pytanie ma stwierdzenie - czy miasto coś robi? To miasto jest także pana, panie Michale. Może pan wie, kto to robi, ma pan podejrzenia. My możemy i zgłaszamy do organów ścigania. Nie ma możliwości okamerowania całego miasta.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 03-03-2023
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem, czy mieszkańcy mogą już przyjść i brać udział w obradach sesji?

 

ODPOWIEDŹ:

Tak, mogą przyjść obserwować sesję.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Haneczka17

Opublikowano: 03-03-2023
Witam, mam pytanie. Czy można liczyć od Urzędu Miejskiego na dofinansowanie prądu na działkach na kolonii pod krzyżem?

 

ODPOWIEDŹ:

Zarząd ogródków działkowych zgłosił dwa projekty o dofinansowanie. Nie ma tam tematu dofinansowania zadania, o którym pani mówi.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Marek

Opublikowano: 03-02-2023
Panie burmistrzu! Tyle było medialnego szumu, był ogłoszony konkurs na nazwę, ale gdzie podział się nasz "Granitobus"? Znowu jeżdżą olbrzymie landary przewożące powietrze.

 

ODPOWIEDŹ:

"Granitobus" ma usterkę - jest w warsztacie. Firma, która wykonuje usługę przewozową niezgodnie z umową przekazała go do warsztatu i trochę trwa załatwianie spraw formalnych. Ze sposobem załatwienia naprawy nie zgodziła się gmina i producent. Jest już po rozmowach i autobus trafił do firmy wskazanej przez producenta.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 20-01-2023
Dzień dobry, panie burmistrzu. Może pan lub Rada Miejska ma pomysł, jak walczyć z wyrzucaniem odpadków na ulice? Mam na myśli resztki jedzenia, które ludzie zamiast do śmietnika - wyrzucają na chodniki, ulice, trawniki, wynoszą do parku itp. Teraz w okresie poświątecznym to jest wysyp niedojedzonych szynek i ciast, a tak to na bieżąco: mnóstwo obgryzionych kości, skóry z boczku, ryb, szynki, o chlebie nie wspominając. Zwracam na to szczególną uwagę, bo mieszkam w środku miasta i jestem właścicielką psa, o którego dbam i zależy mi na jego zdrowiu. Ostatnio pies się bardzo mocno zatruł, spacery z nim, kiedy musiał być na diecie, to prawdziwa męczarnia, co kilka metrów resztki spleśniałego, zepsutego jedzenia. Nawet nie wiadomo kogo upomnieć. Z tego, co rozmawiałam z innymi mieszkańcami, to często robią to starsi ludzie, do których w ogóle nie dociera, że robią coś złego. Liczę, ze władze miasta poruszą ten problem. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Proszę pani, psa prowadza się na kagańcu i na smyczy. W każdym boksie śmietnikowym jest pojemnik na odpady bio i tam trzeba wyrzucać resztki jedzenia.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mietek

Opublikowano: 20-01-2023
Panie burmistrzu, jak to jest z korzystaniem komórki po zmarłym na podwórku? Nikt jej nie odebrał, a mój sąsiad używa i nie płaci. Kto to ustala?

 

ODPOWIEDŹ:

Używa nielegalnie. Nie wiemy, która to komórka.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Poprzednia strona 1 2 ... 9 Następna strona