Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada

ODSŁUCHAJ

Imię/nick: Mieszkaniec Strzegomia

Opublikowano: 02-02-2024
Panie burmistrzu, dlaczego nie ma informacji o rozstrzygnięciu konkursu dotyczącego oferty pracy na czas określony (na zastępstwo) do nowo tworzonego Wydziału Turystyki i Promocji? Informacja o wyniku naboru w pozostałych ofertach pracy jest zamieszczona, tylko ta jedna jest bez podania osoby wybranej na to stanowisko. Czy jest to wynik utajniony? Mieszkańcy nie mogą wiedzieć, kto został wybrany?

 

ODPOWIEDŹ:

Nie jest to wynik utajniony, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, tylko wyniki naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowisko urzędnicze, wymagają upowszechniania przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzony nabór, oraz opublikowanie w biuletynie. W związku z tym, że była to oferta pracy na czas określony (na zastępstwo), nie wymagała przeprowadzenia procedury naboru zgodnie z wyżej cytowaną ustawą, a tym samym nie wymagała ogłoszenia wyniku.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkańcy ul. św. Anny i Rynku

Opublikowano: 02-02-2024
Wczoraj (22 stycznia - przyp. red.) w godzinach nocnych tj. 22:30 już nam pan zafundował odbiór wozów strażackich. Obudził pan mieszkańców, którzy rano wstają do pracy, i śpiące dzieci, które były przestraszone na skutek ryczących syren. Życzę panu powodzenia w wyborach.

 

ODPOWIEDŹ:

Bardzo przepraszam. Nie planowałem takiego powitania samochodów pożarniczych. Radość strażaków-ochotników zwyciężyła nad rozsądkiem. Zdawałem sobie sprawę z godzin, jakie były. Strażacy porozumieli się między sobą. Niezbyt miałem wpływ na tę sytuację. Jeszcze raz przepraszam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Magdalena

Opublikowano: 19-01-2024
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem, czy jest możliwość uzyskania dotacji/zwrotu części kosztów wymiany pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, który znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków. Z góry dziękuję za odpowiedź.

 

ODPOWIEDŹ:

Na tę chwilę nie widzę możliwości pokrycia kosztów wymiany pokrycia dachowego. Są programy dotyczące termomodernizacji takich obiektów, ale one nie mogą ograniczyć się tylko do wymiany okien. Informacja na ten temat pod nr tel. 740-8560-564.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Jarek

Opublikowano: 19-01-2024
Dzień dobry. Panie burmistrzu, chciałbym, aby zwrócił pan uwagę…

 

ODPOWIEDŹ:

Sprawa została przeanalizowana i przeprowadzono rozmowę z pracownikiem przez pana wskazanym.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Fred

Opublikowano: 19-01-2024
Dzień dobry. Sprawa dotyczy łącznika z ul. Sikorskiego. To będzie budowane, żeby ciężarówki omijały miasto? Jeśli tak, to czy wyobraża sobie pan, co się będzie działo na skrzyżowaniu przy DINO? Wypadek za wypadkiem.

 

ODPOWIEDŹ:

Projekt wykonał specjalista z tego zakresu. Wszystkie instytucje uzgodniły projekt jako prawidłowy, więc jestem pewny, że wszystko będzie dobrze

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Gronowska

Opublikowano: 19-01-2024
Kiedy Osiedle Wschód doczeka się bezpiecznego połączenia z miastem, chodnika chociażby na ul. Gronowskiej, kanalizacji i dostępu do wody na wszystkich ulicach? Inwestujecie w kanalizacje i drogi na wsiach (do Dino itp.), drogi na ul. Wodnej, Andersa itd. A co z nami? Niczego doprosić się nie możemy, mieszka tu już tak dużo ludzi, którzy płacą podatki jak inni!

 

ODPOWIEDŹ:

Zakończyliśmy projekt przebudowy drogi ul. Armii Krajowej na odcinku S5 – ul. Gronowska. W nim zawarty jest też projekt ścieżki rowerowej. W 2024 r. będziemy się starać o dofinansowanie z Rządowego Programu Przebudowy Dróg. Ponadto, po konsultacjach z zarządcą drogi krajowej, projektujemy przejście dla pieszych i przejazd rowerem przez krajową 5. Projekt wykonuje gmina, przejście - zarządca drogi. Planowany jest też montaż fotoradaru przy tym przejściu. Projekt będzie wykonany w 2024 r. (jest dużo uzgodnień i decyzji). Jeśli chodzi o wodę i kanalizację, to proszę określić dokładnie. Nie wykonujemy tych urządzeń na terenach, które zostały kupione od prywatnych właścicieli. W przygotowaniu jest projekt ul. Jagodowej.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mariusz

Opublikowano: 19-01-2024
Dzień dobry, jak wygląda sprawa z kolejnym etapem remontu ul. Piłsudskiego? Był pan osobiście na miejscu i widział, w jakim stanie jest droga, szczególnie w czasie opadów deszczu, która miała być remontowana w etapie III. Niestety, nie słychać o żadnych podjętych krokach w tej sprawie. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Sprawdzę, jak jest z budową domów, które nie zostały na tamtą chwilę wybudowane.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Paola

Opublikowano: 19-01-2024
Czyżby od dwóch miesięcy nikt nie zadał pytania? Czy nie chce się odpowiadać?

 

ODPOWIEDŹ:

Chce się odpowiadać, ale długo były tylko 2 pytania. Teraz ich przybyło, więc są odpowiedzi.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Arkadiusz

Opublikowano: 27-10-2023
Dzień dobry, panie burmistrzu. Chciałbym zwrócić uwagę na stan nowej drogi tj. ul. Olszowej na odcinku od zakładu drobiarskiego do wyjazdu na drogę 382. Piękna jest to droga, po remoncie szumnie otwarta wraz z politykami, a dziś zarośnięta krzakami, pobocza zasypane naniesionym piachem i od ponad roku z dużym zapadliskiem w jezdni na wysokości firmy Kalenborn. Będę wdzięczny za interwencję.

 

ODPOWIEDŹ:

Prace porządkowe zostały już rozpoczęte. Nieznaczne zapadlisko w jezdni bitumicznej było poddane naprawie przy użyciu nakładki asfaltowej. Gmina Strzegom monitoruje stan zapadliska, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom ulicy. W razie stwierdzenia pogłębiania się zapadliska, które stworzyłoby niebezpieczeństwo dla pojazdów oraz pieszych, podejmiemy tymczasowe środki w celu zminimalizowania ryzyka dla użytkowników drogi do czasu, aż będzie możliwe przeprowadzenie pełnej naprawy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick:  Piotr

Opublikowano: 27-10-2023
Panie burmistrzu, kto jest odpowiedzialny za dopuszczenie do powstania kamieniarskiego wysypiska wzdłuż drogi koło DINO w Strzegomiu? Czy ten śmieciarz kamieniarz płaci za ten bezprawnie, jak sądzę, użytkowany miejski grunt? Czasami wyjazd z DINO jest naprawdę niebezpieczny!

 

ODPOWIEDŹ:

Sprawa toczy się od wielu lat i nie mogła być załatwiona ani po dobroci, ani zgodnie z przepisami. Odcinek drogi, która była drogą wewnętrzną, został przekształcony w drogę publiczną i tu zastosowanie mają inne przepisy, które pozwalają mi na znacznie więcej, niż do tej pory. Został złożony wniosek na policję celem podjęcia działań w kierunku zagrożenia życia. Sprawa trafiła do prokuratury. Ponadto gmina wykonała projekt techniczny na wykonanie tej drogi jako łącznika ul. Sikorskiego z drogą wojewódzką 382. Koszt inwestycji to 3,7 mln zł, z czego 70% (2,6 mln zł) gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rozpoczęcie inwestycji planowane jest w I kwartale 2024 r. Nie odnoszę się bezpośrednio do pana pytania, dlatego, że sprawy się toczą i obowiązuje mnie procedura i przestrzeganie przepisów. Ale idziemy do przodu!

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Bolesław

Opublikowano: 27-10-2023
Dzień dobry, poniedziałek, poranek 2 października 2023 r. Jak wiele osób, odprowadzam dziecko do szkoły nr 2 przy ulicy Mickiewicza. Od razu po wjeździe na ulicę i na parking OSiR rzuca się w oczy zanieczyszczona nawierzchnia spowodowana przez spaloną gumę na asfalcie i kostce. Niby nic takiego, ale ogrom powierzchni daje od razu do myślenia, że niszczenie nie trwało krótko. Czy są jakieś kamery, czy było coś zgłaszane na policję? Przecież hala to jedna z wizytówek miasta, a ta guma łatwo i długo nie zejdzie. Ktoś powinien za to odpowiedzieć!

 

ODPOWIEDŹ:

W dniu 1 października 2023 r. w hali OSiR odbył się "Koncert charytatywny dla Marcelinki" połączony ze zbiórką pieniędzy na jej leczenie. W/w impreza poruszyła wiele "strzegomskich serc", które przyłączyły się do udziału w tym wydarzeniu i zebrania jak największych środków pieniężnych na leczenie chorego dziecka. Do imprezy przyłączyli się członkowie Strzegomskiej Grupy Miłośników Motoryzacji i Strzegomskiej Grupy Motocyklowej. Podczas wjazdu pojazdów na parking OSiR-u kilku członków w/w grup (z zachowaniem bezpieczeństwa) dało pokaz kontrolowanej jazdy z "efektem dymnym". Prezes OSiR w najbliższym czasie zobowiązał się do usunięcia z parkingu śladów opon.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec Rynku

Opublikowano: 28-04-2023
Dzień dobry, czy jako burmistrz może pan wpłynąć na zachowanie właściciela sklepu…

 

ODPOWIEDŹ:

Wszyscy właściciele sklepów zostali poinformowani o obowiązku wystawiania kartonów na dzień przed ich odbiorem lub w dniu odbioru. Odbiór tych odpadów odbywa się w każdy wtorek.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Marek

Opublikowano: 28-04-2023
Dzień dobry. Czy jest możliwość wyznaczenia pasa drogowego przy i za sklepem Biedronka przy ul. Paderewskiego? Z tego, co widzę, to część parkingowa oraz zjazd przy garażach aż do Al. Woj. Polskiego to przedłużenie ul. Księdza Kanonika M. Żmudy. Ludzie traktują to jako parking i stają samochodami, jak chcą i gdzie chcą. Ostatnio 2 razy tir z dostawą do Biedronki zablokował przejazd na ponad 1h, ponieważ jakiś geniusz parkowania stanął tak, że nie można było osobówką nawet przejechać. Czy gmina ma wpływ na ten teren i możliwość zrobienia tam porządku? Wyznaczenia miejsc parkingowych? Wyznaczenia pasa drogi? Pytanie nr 2. Ul. Kamienna pomiędzy blokiem nr 8 (wspólnota) a kamienicą nr 5. Jedyna droga dojazdowa do podwórek, droga pożarowa dla straży oraz dojazd dla karetek. Droga w fatalnym stanie - można to jakoś utwardzić żwirem? I większy problem, pas drogowy w tym miejscu powinien mieć 3 m szerokości. Ciągle jest ta droga zastawiona samochodami, które parkują przy bloku nr 8. Można tam jakieś słupki postawić blokujące parkowanie? Wspólnota z bloku nr 8 postawiła sobie tabliczkę "teren prywatny", tabliczka stoi na ich terenie, ale wygląda to tak, jakby dotyczyło to całej drogi i wjazdu. Policja rozkłada ręce. Często nie jesteśmy w stanie wyjechać z podwórka, gdzie mamy miejsca parkingowe, za które płacimy. Stoją tam również śmietniki i śmieciarki nie mogą często wjechać. Teraz przy ograniczeniu odbioru odpadów będzie problem, śmieciarka nie wjedzie i pojedzie dalej, a śmieci zostaną. Jak będzie pożar, żadna straż nie wjedzie. Dziękuję za ewentualną odpowiedź.

 

ODPOWIEDŹ:

Informuję, że na chwilę obecną gmina Strzegom nie przewiduje wyznaczenia pasa drogowego ze względu na konieczność jego wyznaczenia geodezyjnego. W przypadku prac remontowych ruch zostanie uregulowany. Wszelkie blokowania ulicy należy zgłaszać na policję.

Działka, o której pan pisze, nie jest drogą (zakwalifikowana jest jak działka budowlana), lecz w naturalny sposób użytkowana jest jako dojazd do podwórek wewnętrznych. Oczywiście po zimie zostanie wykonana naprawa nawierzchni szutrowej, jednak posadowienie słupków jest niemożliwe, ponieważ ograniczałoby to w dużej mierze użytkowanie tej działki.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Tomasz

Opublikowano: 28-04-2023
Dzień dobry. Proszę o informacje, dlaczego ustalono odbiór śmieci w tak niesprawiedliwy sposób. W związku z tym mam kilka pytań: 1. Dlaczego dzielą państwo mieszkańców gminy na 2, a nawet na 3 kategorie? 2. Mieszkam w Jaroszowie w bloku i śmieci mają być odbierane u nas co 2 tygodnie, a tymczasem w mieście co tydzień za te same pieniądze, jak to możliwe? 3. Dlaczego opłata nie jest dla nas mieszkańców wsi 2 razy mniejsza, skoro śmieci są 2 razy rzadziej wywożone? 4. Czy nie powinniśmy płacić za osobę 16 zł, a nie 32 zł. 5. Dlaczego zwlekano z dostarczeniem nowych harmonogramów do ostatniej chwili i został podrzucony po cichu pod drzwi? 6. Dlaczego w materiałach na stronach internetowych chwalicie się wysokością opłaty w porównaniu z innymi miejscowościami, a nie podaliście właśnie jak te śmieci są często wywożone? Wtedy wyszłoby, że to porównanie, że mamy tanio może nie byłoby za dobre? 7. Czy są gdzieś dostępne dane na temat ilości odbieranych śmieci w gminie?

 

ODPOWIEDŹ:

 Wprowadzenie nowej częstotliwości odbioru odpadów miało na celu obniżenie kosztów realizacji usługi przez firmę wywozową, a tym samym zapewnienie jak najmniejszej stawki opłaty dla mieszkańca. Przepisy prawa uwzględniają możliwość zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów w zależności od ilości ich gromadzenia z podziałem na domki jednorodzinne oraz wielolokalowe oraz z podziałem na część miejską i wiejską. Nie ma więc tutaj mowy o żadnym dzieleniu mieszkańców gminy na kategorie, ale jest to najlepsza w tej chwili decyzja z punktu widzenia ekonomicznego - zgodna z przepisami prawa, która zmniejszyła cenę usługi odbioru odpadów i pozwoliła ustalić opłatę na poziomie 32 zł.

Opłata za odbiór odpadów komunalnych jest jednakowa dla każdego mieszkańca, zarówno dla mieszkańca wsi, mieszkańca domku jednorodzinnego oraz mieszkańca budynku wielolokalowego z jednego powodu: każdy mieszkaniec ponosi opłatę za potencjalnie wytworzoną ilość odpadów. Przyjmuje się, że każdy statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza taką samą ilość odpadów. Oczywiście wytworzone odpady ze wsi i z domku jednorodzinnego będą odbierane rzadziej, ale nadal będzie to ta sama ilość odpadów. Należy tutaj podkreślić, że mieszkaniec, a potem gmina płaci za 1 tonę odebranych odpadów, a cena tej tony jest ceną średnią dla wszystkich mieszkańców. Cena ta ustalana jest w postępowaniu o zamówienie publiczne na usługę odbioru odpadów i uwzględnia szereg czynników, m.in. ilość punktów odbioru, ilość mieszkańców, ilość firm, odległości do poszczególnych wsi, częstotliwość odbioru itp. Jak wynika z powyższego nie ustala się ceny dla konkretnej miejscowości, np. dla Jaroszowa 5 zł, bo jest najbliżej składowiska odpadów, a dla Olszan 40 zł bo jest najdalej. Jest to cena średnia obowiązująca wszystkich w całej gminie.

Dostarczenie harmonogramów odbioru odpadów realizowane było w terminie od 17-31 marca br. Termin ten wynikał z daty podpisania umowy z firmą wywozową. Umowę podpisano w dniu 16 marca 2023 r. Harmonogramy dostarczane były w formie papierowej do wszystkich mieszkańców, natomiast w wersji elektronicznej pojawiły się na stronie strzegom.pl oraz czysty.strzegom.pl już w dniu 22 marca br.

W zakresie częstotliwości odbioru odpadów w innych miejscowościach oraz stawek tam obowiązujących informuję, że każda gmina posiada własną specyfikę. Każda gmina ma inną powierzchnię, ilość mieszkańców, itp. W poszczególnych gminach usługę odbioru odpadów realizują też inne firmy. Wszystkie gminy łączy jeden wspólny element: opłata za usługę wynika z ceny 1 tony odpadów zaoferowanej przez firmę wywozową. Natomiast opłatę dla mieszkańca wylicza się na podstawie przewidywanej ilości odpadów pomnożonej przez cenę 1 tony, którą następnie dzieli się na ilość mieszkańców - i w ten sposób ustala się opłatę dla mieszkańca, u nas w gminie 32 zł, w innych gminach inne stawki. Biorąc powyższe pod uwagę koszt 1 tony odpadów w gminie Strzegom na jednego mieszkańca jest niższy, niż np. we Wrocławiu. Jak już wspomniałem wcześniej częstotliwość odbioru jest jednym z wielu czynników wpływających na cenę. W analizowanych materiałach można znaleźć kilkanaście różnych wariantów odbioru odpadów w gminach, np. zmieszane i bio raz w tygodniu, a tworzywa raz na miesiąc itp. Natomiast nie spotkałem gminy, w której wszystkie odpady odbierane byłyby raz w tygodniu, tak jak do tej pory było w naszej gminie do dnia 31 marca 2023 r.

Informację o ilości zebranych odpadów w gminie Strzegom oraz o kosztach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi znajdzie pan w "Analizie stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Strzegom" za poszczególne lata. Analiza znajduje się na stronie bip.strzegom.pl, w kolumnie "Karty usług", zakładka "Gospodarka odpadami".

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Dominika

Opublikowano: 28-04-2023
Czy na ul. Kochanowskiego obok Delfinka powstanie znak parkingu dla mieszkańców? Osoby przyjeżdżające stawiają samochody na całej ulicy, mając parking Delfinka, przy czym zajmują miejsce mieszkańcom, którzy nie mają innego wyjścia niż właśnie postawić na Delfinku, co wiąże się z otrzymaniem przez pracowników kartki z ostrzeżeniami odholowania samochodu.

 

ODPOWIEDŹ:

Moim zdaniem jest odwrotnie. To mieszkańcy parkują na parkingu Delfinka i placu za parkingiem. Myślę, że kolejne regulacje, tablice utrudnią funkcjonowanie i mieszkańców, i klientów Delfinka.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ewa

Opublikowano: 28-04-2023
Panie burmistrzu, mamy piękne centrum handlowe, ale jeden mankament - nie ma ławeczki, żeby chwilkę odpocząć, posiedzieć. Moja prośba, proszę o zamontowanie ze dwie, może trzy ławeczki dla odpoczynku, a może zrobienie jakiegoś skwerkach dla relaksu. Pozdrawiam serdecznie.

 

ODPOWIEDŹ:

Centrum handlowe nie jest nasze, ale pomyślimy o ławeczce na zatoce parkingowej.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkanka Konopnickiej

Opublikowano: 28-04-2023
Panie burmistrzu. Oglądamy właśnie filmik na youtube, w którym chwali pan inwestycję na ul. Konopnickiej. Jesteśmy i my zadowoleni z tego całego obiektu, jak i zmianie organizacji ruchu na tej ulicy. Ale proszę w imieniu mieszkańców o zamontowanie progu zwalniającego na odcinku asfaltowym ul. Konopnickiej. Przez to, że wyremontowany odcinek kostki jest dla niektórych uważany jako "pas startowy", odbija się to w dalszym odcinku na bezpieczeństwie mieszkańców numerów 8, 10, 12 i 31.

 

ODPOWIEDŹ:

Musi się zakończyć cała ta inwestycja. Wtedy będziemy myśleć o spowalniaczach.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mateusz

Opublikowano: 28-04-2023
Witam. Czy Sokół Kostrza doczeka się kiedyś szatni piłkarskiej, ponieważ musimy się przebierać w szatni 5:5? Zawodnicy drużyny gości razem z sędziami muszą się przebierać na sali gimnastycznej. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Niestety teraz nie ma takich planów.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Tomek

Opublikowano: 28-04-2023
Witam. Mam pytanie, skąd się wzięła stawka 44,99, skoro w wywiadzie dla Sudety24 podał pan stawkę 41,23?

 

ODPOWIEDŹ:

Z nowej ceny maksymalnej, która ukazała się w tegorocznym rozporządzeniu. 41,23 było, a jest 44,99.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec Ruska

Opublikowano: 28-04-2023
Witam panie burmistrzu. Jeszcze ostatnio pisał pan, że jeśli mieszkańcy zaakceptują lokalizację placu zabaw na blokach, to zaczniecie projekt. A w kolejnym komentarzu czytamy, że już miejsce na plac przy blokach jest, że tak powiem klepnięte, bo nie macie innego miejsca. A to było jakieś zebranie? Ktoś z nami ustalał? Podawał nową propozycje lokalizacji placu? Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Zebrań w Rusku w ostatnim roku było tak dużo jak nigdy. Byłem na tych spotkaniach i o tym mówiłem. Widocznie pana nie było.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Marcin

Opublikowano: 28-04-2023
Witam, czy jest możliwość postawienia w Strzegomiu w parku przy ul. Krótkiej 9 (ten park, gdzie czasem jest kino letnie i festiwal światła oraz różne inne imprezy plenerowe) na stałe stolika szachowego (jednego lub więcej)? Taki stolik jest za Rossmannem w podwórku. Myślę, że park to dobre miejsce na taka małą inwestycję. Dużo dzieci, młodzieży i dorosłych w Strzegomiu gra w szachy (są bardzo popularne), a park ogólnie jest miejscem spotkań i sądzę, że taki stolik byłby oblegany w ciepłe dni. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Dobry pomysł. Pomyślimy gdzie go postawić. Chyba, że pan nam podpowie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Wiktor

Opublikowano: 14-04-2023
Witam panie burmistrzu! Czy dałoby radę coś zrobić z drogą prowadzącą do garaży przy ul. Kalcytowej? Jest tam droga piaskowa, która aktualnie jest tak powymywana przez opady, że dziury są ogromne. Nie mówię tutaj o położeniu asfaltu, bo to pewnie niemożliwe, ale chociaż połataniu tych dziur i wyrównaniu lub jeśli się da, to utwardzeniu tego terenu, żeby po ponownych opadach nie było tego samego problemu. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Wszystkie drogi szutrowe będą naprawione po błotnym czasie wiosennym. W chwili obecnej trwają przeglądy dróg i ich klasyfikacja do równania.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kaśka

Opublikowano: 14-04-2023
Dzień dobry, panie burmistrzu. Po raz kolejny apeluję o namalowanie tzw. zebry na drodze naprzeciwko sklepu Kropka w Goczałkowie. Również proszę o zwrócenie uwagi przy planowaniu dojazdów do szkół po wakacjach o zapewnienie dojazdu dzieciom z osiedla przy ul. Strzegomskiej. Z góry dziękuję.

 

ODPOWIEDŹ:

Jest to droga powiatowa. Prośba o namalowanie pasów zostanie skierowana do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kamil

Opublikowano: 14-04-2023
Dzień dobry, panie burmistrzu. Piszę do pana z takim pytaniem i zarazem prośbą. Ulica św. Jadwigi 4, wyjazd z posesji. Zwracam się z prośbą o montaż lustra drogowego, które zapewni bezpieczeństwo ruchu drogowego. Manewr wyjazdu jest bardzo niebezpieczny, po lewej stronie umiejscowiony jest cmentarz żydowski, który ogranicza widoczność całej lewej strony, pojazdem trzeba wyjechać na drogę, żeby zobaczyć, czy nie jedzie żaden pojazd, co stwarza niebezpieczeństwo uczestników ruchu. Nadmieniam, że takie lustra zostały umiejscowione przy wyjazdach z posesji na ul. Kościuszki, co ułatwia wyjazd mieszkańcom. Zwracam się do pana z wielką prośbą o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy, aby uchronić nas od groźnych sytuacji na drodze - lustro drogowe bardzo pomoże nam przy wyjeździe z posesji. Zapraszam do osobistego sprawdzenia tego wyjazdu, jak to wygląda na co dzień. Pozdrawiam serdecznie.

 

ODPOWIEDŹ:

Panie Kamilu, jestem sąsiadem z ulicy. Jeśli zamontuję jedno lustro, to będę musiał zamontować na całej ulicy. Takich oczekiwań w mieście jest bardzo dużo. Wyjeżdżam z naprzeciwka i wymaga to ode mnie dużej uwagi, ale muszę ją zachować. Co do luster, mam negatywne zdanie, bo trudno ocenić odległość samochodu. Wykonanie wszystkich wniosków uniemożliwiłoby realizację projektów, które mamy i o które mieszkańcy domagają się od lat, czasami powojennych.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Pytania mieszkańców

Opublikowano: 14-04-2023
Poniżej przedstawiamy cztery pytania i jedną wspólną odpowiedź Burmistrza Strzegomia.

 

Mieszkanka:

Witam serdecznie, panie burmistrzu. Moje pytanie dotyczy wywozu nieczystości. Właśnie w "Gminnych Wiadomościach Strzegom" wyczytałam, że w zabudowach jednorodzinnych w mieście i na wioskach odpady komunalne będą zabieranie co dwa tygodnie. To jest kpina i żenada. Płacimy tyle samo za śmieci od osoby, co zabudowy wielorodzinne i dlaczego mamy mieć gorzej. Teraz w lecie będzie więcej odpadów bio i plastiku. Będzie skupisko szczurów i innych gryzoni. Mamy zaśmiecać odpadami własne podwórka do czasu, aż łaskawie Eneris odbierze odpady. Nie do pojęcia. Z poważaniem mieszkanka Modlęcina.

*   *  *

Józef:

Dziękujemy panu wszem i wobec panującemu burmistrzowi oraz wszystkim radnym durnej decyzji o wywozie śmieci dwa razy w miesiącu. Ludzie maja ogrody, trawa ścinana będzie śmierdzieć na ulicach naszego miasta. Śmieci będą się piętrzyć stosami, bo nie stać gminy na wywiezienie śmieci raz w tygodniu. Autobusy puste jeżdżą po gminie, może one by odbierały śmieci z naszych gospodarstw domowych. Oczywiście podwyżki szykować mieszkańcom to priorytet, ale już wywieźć śmieci to już nie. Dobrze, że mamy blisko park - będzie gdzie składować śmieci. Po co segregować? Teraz jak nam braknie miejsca w pojemnikach i będziemy umieszczać wszystko we wszystkim, szukacie oszczędności, tam gdzie nie trzeba. Pan mieszka sobie w bloku, a co mają zrobić ludzie mieszkający w domach jednorodzinnych? Mają sobie zrobić składnice śmieci?

*   *  *

Teresa:

Na stronie Strzegomia pokazano opłaty za nieczystości stałe od kwietnia 2023 r. Napisano na czerwono, że niby wśród innych miejscowości w Strzegomiu najmniej się płaci za osobę tj. 32,00 zł, ale nie pokazano, gdzie się płaci mniej np. Świebodzice 22,00 zł na osobę. To jest skandal! 5-osobowa rodzina płaci 160,00 zł miesięcznie więcej jak za zużycie prądu i gazu . Dla kogo te stawki? Na pewno nie dla rodzin rozwojowych.

*   *  *

Mateusz:
 
Jakiś czas temu pojawiła się informacja odnośnie odbioru odpadów, jak to będą odbierane co dwa tygodnie, aby odbiorcy nie doznali podwyżek. Firma Eneris odbiera co 2 tygodnie, czyli obniżyła sobie koszty pięknie. Gmina podniosła sobie cenę, więc obniżyła sobie koszty pięknie. A mieszkaniec płaci więcej, zmuszony jest magazynować odpady plus zakupić kolejny pojemnik, żeby je zapakować. Pytanie, czy widzi pan w tym jakieś oszczędności dla mieszkańca? Pytanie drugie, gmina czy ta firma stoi za takim przekrętem roku (pół usługi po cenie 100% +)? Czy może to nowy program śmieci plus?
 
 
ODPOWIEDŹ:
 
Wprowadzenie nowej częstotliwości odbioru odpadów miało na celu obniżenie kosztów realizacji usługi przez firmę wywozową, a tym samym zapewnienie jak najmniejszej stawki opłaty dla mieszkańca. Dzięki tej zmianie stawka dla mieszkańca wynosi tylko 32 zł. Przed podjęciem decyzji o zmianie częstotliwości, dokonaliśmy analizy ilości odbieranych odpadów ze wszystkich punktów odbioru. W wyniku analizy stwierdzono, że w 90% przypadków w części wiejskiej oraz w domkach jednorodzinnych w Strzegomiu firma wywozowa odbierała w systemie raz na tydzień pojemniki wypełnione w połowie lub maksymalnie w 3/4 pojemności.
 
Z opłat pobranych od mieszkańców gmina pokrywa koszt odbioru odpadów przez firmę wywozową. Od 1 kwietnia 2023 r. obowiązują nowe, wyższe ceny odbioru odpadów. W przypadku pozostawienia odbioru raz w tygodniu opłata dla każdego mieszkańca musiałaby wynieść około 70 zł. Tak więc oszczędność dla mieszkańca jest znacząca.
 
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, za odbiór odpadów płacą mieszkańcy. Gmina opłaca faktury z wpłat dokonanych przez mieszkańców. W związku z tym należy zadać pytanie, czy mieszkańców stać na uiszczanie opłaty w wysokości 70 zł?   
 
Tak jak pisałem wcześniej, w 90% przypadków pojemniki w domkach jednorodzinnych wypełnione są w połowie lub maksymalnie w 3/4 pojemności, dlatego też zakładamy, że posiadane pojemniki będą wystarczające do gromadzenia odpadów. Oczywiście niektórzy mieszkańcy będą musieli zakupić większe pojemniki, ale koszt zakupu jest niewspółmiernie niższy, niż opłata za odbiór co tydzień, gdybyśmy przy takiej częstotliwości pozostali.
 
Opłata jest jednakowa, ponieważ każdy mieszkaniec ponosi opłatę za potencjalnie wytworzoną ilość odpadów. Przyjmuje się, że każdy statystyczny mieszkaniec gminy wytwarza taką samą ilość odpadów.
 
Ilość gromadzonych odpadów w zabudowie jednorodzinnej oraz w zabudowie wielolokalowej różni się  od siebie w sposób znaczący. W związku z powyższym, utrzymanie porządku w zabudowie jednorodzinnej jest znacznie łatwiejsze niż w zabudowie wielolokalowej, gdzie z boksu śmietnikowego korzysta kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt rodzin. Biorąc powyższe pod uwagę, przepisy prawa uwzględniły możliwość zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów w zależności od ilości ich gromadzenia z podziałem na domki jednorodzinne oraz wielolokalowe oraz z podziałem na część miejską i wiejską.
 
Przedstawione na stronie www.strzegom.pl stawki opłat w innych miejscowościach dotyczą stawek wprowadzonych pod koniec 2022 r. lub na początku 2023 r., które są wynikiem nowych przetargów na usługi odbioru odpadów. Niektóre miejscowości, w tym Świebodzice wprowadziły swoje stawki jeszcze w 2021 r., gdy koszt usługi odbioru odpadów był niższy. W 2022 r. nastąpił wzrost inflacji, wzrost cen paliw, gazu i energii oraz kosztów pracowniczych, co ma wpływ na koszt obecnych usług w zakresie odbioru odpadów, które są wyższe o kilkadziesiąt, a nawet kilkaset procent. Niskie stawki ustalone w 2021 r. będą obowiązywać do końca starych umów. Ponadto na stronie gminy Świebodzice wyjaśniono, że już w 2021 roku gmina chciała podnieść stawki do 31 zł, ale decyzją Rady Miejskiej obniżono je do 22 zł. Jak czytamy, stawka ta nie pozwala na pokrycie kosztów odbioru odpadów, czyli zadecydowano o dopłacie do systemu gospodarowania odpadami  z budżetu gminy, a nie z opłat od mieszkańców. Nie zgodzę się jednak ze stwierdzeniem, że nie pokazujemy, gdzie się płaci mniej.  W tabeli podano mniejsze opłaty w Jaworze – 28 zł oraz w Wądrożu Wielkim – 28 zł. Takie same opłaty jak w Strzegomiu obowiązują w Legnicy – 32 zł.
 
Maksymalna możliwa stawka opłaty dla mieszkańca, wynikająca z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynosi 44,99 zł. Liczba mieszkańców gminy zadeklarowanych do systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to 21 390 osób.
 
3 334 273,20 zł to oszczędności, których mieszkańcy nie zapłacą i pozostaną w budżetach rodzinnych kosztem reorganizacji systemu. 

 W związku z powyższym możliwy maksymalny koszt odbioru odpadów mógłby wynieść:
 • miesięcznie: 21 390 x 44,99 zł = 962 336,10 zł
 • rocznie: 962 336,10 zł x 12 miesięcy = 11 548 033,20 zł
Na dzień dzisiejszy przy stawce 32 zł od mieszkańca koszt odbioru wynosi:
 • miesięcznie: 21 390 x 32 zł = 684 480,00 zł
 • rocznie: 684 480,00 zł x 12 miesięcy = 8 213 760,00 zł
Daje to oszczędności w wysokości:
 • miesięcznie: 962 336,10 zł – 684 480,00 zł = 277 856,10 zł
 • rocznie: 277 856,10 zł x 12 miesięcy = 3 334 273,20 zł

Ogólne roczne oszczędności dla rodziny 6-osobowej.
 
Możliwy maksymalny koszt odbioru odpadów od rodziny 6-ścio osobowej mógłby wynieść:
 • miesięcznie: 6 x 44,99 zł = 269,40 zł
 • rocznie: 269,40 zł x 12 miesięcy = 3 232,80 zł
Na dzień dzisiejszy przy stawce 32 zł od mieszkańca koszt odbioru od rodziny 6-ścio osobowej wynosi:
 • miesięcznie: 6 x 32 zł = 192,00 zł
 • rocznie: 192,00 zł x 12 miesięcy = 2 304,00 zł
Daje to oszczędności w wysokości:
 • miesięcznie: 269,40 zł – 192,00 zł = 77,40 zł
 • rocznie: 77,40 zł x 12 miesięcy = 928,80 zł

 Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Domin

Opublikowano: 31-03-2023
Dzień dobry, panie burmistrzu! Czy od kwietnia planowane jest otwarcie boiska do koszykówki na OSiR-ze? Od miesiąca jest gotowe jakby do uruchomienia na nowo w sezonie letnim. Szkoda tylko, że nie możemy pograć w kosza. Czy mamy pomóc OSiR-owi w pracy na zebraniem tych elementów? Sytuacja na dzień 24.03.23 r.

 

ODPOWIEDŹ:

Zarząd spółki OSiR informuje, że otwarcie boiska do piłki koszykowej planowane jest już w piątek tj. 31.03.2023 r. Przeszkodą w planowanym otwarciu mogą być warunki atmosferyczne które uniemożliwiają prace rozbiórkowe oraz składowanie w magazynie mokrych części lodowiska. Pomoc zawsze jest mile widziana. Zapraszamy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Marta

Opublikowano: 31-03-2023
Panie burmistrzu, kiedy pojawi się tzw. "Granitowa obwodnica Strzegomia"? Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Jest w fazie projektowej. Większość uzgodnień już jest wykonanych. Jak tylko będzie gotowa do konsultacji, to je ogłosimy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Obywatel

Opublikowano: 31-03-2023
Witam ponownie. Ponawiam zapytanie odnośnie oświetlenia, a raczej jego braku. Przy ulicach np. Bohaterów Getta, Krótka, Kamienna itp. brakuje żarówek w oświetleniu ulic, bo się wypaliły. Czy można za pana pośrednictwem zgłosić to odpowiednim służbom? Całą zimę nikt nic z tym nie robił, idzie wiosna. Może najwyższy czas? Druga sprawa to znaki drogowe. Albo są nieczytelne lub odwrócone w drugą stronę (np. ul. Kamienna, zakaz postoju i nakaz skrętu w prawo). Pisałem na policję, ale zero poprawy. Proszę o zgłoszenie tego do odpowiednich służb. Pewnie więcej jest takich miejsc w Strzegomiu. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Ze względu na wzrost cen za energię elektryczną gmina wyłączyła częściowo oświetlenie uliczne - dokonano wyłączenia co drugiej lampy oświetlenia sodowego. Ze względów bezpieczeństwa wyłączeniami nie były objęte punkty oświetleniowe przy przejściach dla pieszych, skrzyżowaniach, szkołach itp. Pracownik Urzędu Miejskiego w Strzegomiu przeprowadził oględziny wskazanych ulic w Strzegomiu, podczas których stwierdzono zasadę wyłączania lamp. W przypadku, gdy na ulicy nie świeci cały ciąg oświetlenia oznacza to, że prawdopodobnie doszło do awarii, którą prosimy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pod numerem tel. 74 85 60 532. Odnośnie drugiej części pytania, sprawa została zgłoszona na policję.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkańcy Ruska

Opublikowano: 31-03-2023
Witam, panie burmistrzu. Dziękuje za ostatnią wypowiedź w sprawie naszej miejscowości, brakuje nam takich bieżących informacji. Dziś pytanie w sprawie placu zabaw, który został zamknięty. Co stanie się z obecnymi atrakcjami placu zabaw? Gdzie będą przeniesione? Czy nie można dogadać się z panem … w sprawie działki obok obecnego placu zabaw? Nasze dzieci raz chcą grać w piłkę, a za chwilę chcą na plac zabaw. Proszę wziąć to pod uwagę przy wyznaczaniu działki na taki plac zabaw. Mam nadzieję że w tej sprawie będą jakieś konsultacje społeczne.

 

ODPOWIEDŹ:

Boisko już budujemy. Jedyna lokalizacja placu to za cmentarzem - naprzeciwko trzech bloków. Niestety, rozmowy na temat zamiany działki, o którą jest pytanie, zakończyły się fiaskiem. Obecnie zmieniamy plan przestrzenny, by zacząć projekt. Z mieszkańcami Ruska spotykam się bardzo często na zebraniach i informuję o podjętych działaniach.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Rodzice i dzieci z Ruska

Opublikowano: 31-03-2023
Panie burmistrzu. Czy nie lepiej byłoby najpierw pomyśleć o dzieciach z naszej wsi i wybudować plac zabaw a nie go zamykać? Idzie wiosna, robi się coraz cieplej. Co te dzieci mają teraz robić? Proszę mi wierzyć, że więcej jest małych dzieci uczęszczających na plac zabaw, niż młodzieży, która kopie piłkę. Rozumiem, że zostaniemy jedyna wioską bez placu zabaw. Bo zanim on powstanie gdziekolwiek, minie zapewnie sporo czasu.

 

ODPOWIEDŹ:

Lokalizacja placu zabaw jest ustalona. Będzie naprzeciwko trzech bloków, jak się idzie w stronę - do niedawna - hali produkcji krzeseł. Trwa procedura zmiany planu i rozpoczniemy projektowanie. Każda decyzja rodzi kontrowersje. Myślę, że po wybudowaniu boiska będziecie państwo zadowoleni, a dzieci bezpiecznie będą się na nim czuły.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mirek

Opublikowano: 31-03-2023
Panie burmistrzu, czy nasza gmina zamierza coś zrobić z sytuacją na skrzyżowaniu ul. Al. Wojska Polskiego, ul. Dworcowej oraz ul. A. Mickiewicza. Rano tworzą się tam spore korki oraz wyjazd z ul. Dworcowej na ul. A. Mickiewicza zajmuje bardzo długo, nie mówiąc już o niebezpiecznym przejściach dla pieszych, gdzie w większości to dzieci uczące się w PSP nr 2. Czy dobrym rozwiązaniem byłoby postawienie na tym skrzyżowaniu sygnalizacji świetlnej? Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Co do bezpieczeństwa dzieci, to złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną i dźwiękową (aktywne przejścia dla pieszych). Czekamy na decyzje o dofinansowanie. Nie udrożni to jednak poruszania się samochodem. Pełna sygnalizacja świetlna utrudniłaby jeszcze bardziej ruch samochodów.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Krystyna

Opublikowano: 31-03-2023
Dzień dobry, mam kilka pytań. Czy mieszkańcy ul. Morskiej doczekają się normalnej drogi? Czy prawdziwym powodem niezajmowania się naszym problemem jest niewielka ilość potencjalnych wyborców? Już tak zaczynamy myśleć. Czy my jesteśmy mieszkańcami gorszej kategorii? Zawsze ta ulica traktowana była po macoszemu. Dla władz miasta nie jest ważne, że ludzie na działki chodzą, jak niegdyś na wsiach środkiem tej ulicy, nierzadko po błocie. Nieważne, że ta ulica jest dziurawa, jak ser szwajcarski. Nieważne jest też, że ta ulica jest bezpośrednim dojazdem do K 5. Śmiem twierdzić, że jest nas po prostu za mało, no i przy wyborach mało będzie od nas głosów. Władze miasta chwalą się od lat pozyskiwanymi na inwestycje pieniędzmi. Oczywiście widać te inwestycje i chwała władzom za to, ale niestety na zmianę na lepsze w naszym rejonie już zbyt długo czekamy. Ulica Wodna nie musiała 40 lat czekać. Za każdym razem Morska jest pomijana. Mimo wszystko pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Ja też pozdrawiam i znam problem ul. Morskiej. Niestety, musi poczekać jak wiele innych. Problem jest taki, że droga ta nie spełnia parametrów do żadnego dofinansowania, a te robimy w pierwszej kolejności.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Obywatel

Opublikowano: 31-03-2023
Witam serdecznie. Chciałbym poprosić, panie burmistrzu, o przekazanie sprawy do odpowiednich służb odpowiedzialnych za oświetlenie ulic w Strzegomiu, a mianowicie o uzupełnienie wypalonych lub niesprawnych lamp i żarówek. Od dłuższego czasu nikt nie wymienia niedziałającego oświetlenia przy ulicach: Bohaterów Getta, Krótka, Kamienna itd. Jest ciemno, a to sprzyja wandalizmowi i chuligaństwu. Poza tym po zmroku strach się bać. Ciemność widzę, ciemność. Pięknie oświetlona nowa ul. M. Konopnickiej powinna świecić przykładem. Postawiona tam tyle lamp (moim zdaniem przesadzono troszeczkę), że jest tam w nocy widno jak w dzień. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Lampy sodowe zostały wyłączone co druga. Wszystkie ciągi, gdzie się nie świeci więcej lamp należy zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Strzegomiu pod numerem telefonu 74 85 60 532.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 31-03-2023
Witam, mam pytanie. Czy ktoś mógłby kontrolować co jakiś czas drogę w Granicy? Konkretnie ludzi, którzy niedowidzą lub po prostu nie znają podstaw ruchu drogowego. Jadąc pod prąd nie można się wyminąć, nie wspominając o bezpieczeństwie ludzi pracujących przy drodze. Wiem, że nie pan za to odpowiada, ale gdyby pan poprosił odpowiednie służby, wierzę że przyniosłoby to efekt. Z góry dziękuję.

 

ODPOWIEDŹ:

Myślę, że państwo dacie radę wytrzymać uciążliwości związane z remontem. Mieszkańców proszę o przestrzeganie zasad organizacji ruchu na czas remontu.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Krystyna

Opublikowano: 31-03-2023
 Witam.  Panie burmistrzu, byłam na zakupach w DINO. Widok przy wjeździe porażający…

 

ODPOWIEDŹ:

Znam temat.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Daria

Opublikowano: 31-03-2023
Dzień dobry. Szanowny panie burmistrzu, mam pytanie. W jakich godzinach jest otwarty Fort Gaj? Ze zdjęć zdążyłam zauważyć, że jest pięknie odrestaurowany. Coraz rzadziej udaje mi się wrócić do rodzinnego miasta choć na chwilę. Byłam wczoraj, pomyślałam udam sie na spacer po mieście, przy okazji pokażę jego piękne zakątki narzeczonemu i znajomym z Ukrainy. I o ile widok z Góry Krzyżowej był urzekający, czy Bazylika Mniejsza zachwyciła po raz kolejny, tak Fort Gaj po godz. 18:00 już był zamknięty. Troszkę to smutne, że nie ma do niego dostępu przez cały czas. Rozumiem obawy, że zostanie zniszczony, jednak o ile zrozumiałe jest zamknięcie Baszty, tak sam Fort Gaj chyba jest troszkę zbyt chroniony. Pozdrawiam serdecznie i życzę miłego dnia.

 

ODPOWIEDŹ:

Fort Gaj jest otwarty w godz. 7:00-22:00. Wyjątkiem jest okres jesienno-zimowy (od 15 października do 31 marca), kiedy to zamknięcie obiektu następuje o godz. 18:00. Uzależnione jest to przede wszystkim od pogody.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Renia

Opublikowano: 31-03-2023
Już dwukrotnie zwracałam się do pana w sprawie usunięcia pojemników na odpady znajdujących się przy budynku ul. Świdnickiej 21-25 i vis a vis ul. Kościelnej. Sprawa do tej pory załatwiona została częściowo, co mnie bardzo ucieszyło, ale pozostała do rozwiązania sprawa składowania odpadów przez lokatorów ul. Kościelnej 17-19. Problemu związanego ze składowaniem śmieci przez tych mieszkańców nie da się odsunąć, bo jak pan chyba zauważył - ciągle wraca i to ze zdwojoną siłą. Pojemniki na śmieci postawione na chodniku uprzykrzają życie, mocno wpływając na komfort tego życia oraz prestiż miejsca, w którym mieszkamy. Śmieci z kolei nie mogą kojarzyć z higieną, są przecież odpadkami, resztkami. Wylęgarnią bakterii oraz doskonałym miejscem posiłku dla szczurów oraz myszy, nie mówiąc już o wydobywającym się smrodzie odpadów. Jeszcze innym problemem jest niechlujstwo ludzi w kwestii wyrzucania śmieci, które dosłownie walają się wokół pojemników. Wiem, że nie mamy wpływu na takie zachowania, kulturę osób wyrzucających odpady. Dlatego sprawa miejsca składowania śmieci przez lokatorów ul. Kościelnej 17-19 powinna być rozwiązana niezwłocznie. Mam nadzieję, że zostanie ona jednak załatwiona jeszcze przed zakończeniem pana kadencji na stanowisku burmistrza i nie będzie się ciągnąc przez kolejne lata.

 

ODPOWIEDŹ:

W odpowiedzi na pani pytania z lutego i marca br. dotyczące usunięcia pojemników na odpady komunalne należących do Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Kościelna 17-19 informuję, że w porozumieniu z zarządcą wspólnoty zostało wydzielone miejsce na altanę śmietnikową. W chwili obecnej trwają prace remontowe związane z przystosowaniem pomieszczenia. Po zakończeniu prac pojemniki z ul. Kościelnej zostaną usunięte. Szczegółowych informacji w tej sprawie udziela Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Transportu w UM w Strzegomiu - tel. 74 8560 570 oraz 74 8560 562.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Andrzej

Opublikowano: 31-03-2023
Witam, panie burmistrzu. Jestem mieszkańcem Goczałkowa. Chciałbym zapytać, dlaczego w naszej wsi nie ma normalnego boiska do gry w piłkę? Jest stare boisko zarośnięte i nienadające się do gry. Czy można zrobić coś w kierunku, żeby je odnowić i doprowadzić do normalnego stanu? A jeżeli nie można na miejscu starego, bo jest np. objęte jakimś konserwatorem zabytków, czy coś w tym stylu, to czy jest opcja, żeby u nas we wsi powstał jakiś mały Orlik, czy cokolwiek, żeby można było pograć w piłkę?

 

ODPOWIEDŹ:

Panie Andrzeju. Gmina Strzegom to 22 wsie i miasto. Mimo wydatkowania na inwestycje ponad 300 mln zł w okresie, w którym jestem burmistrzem, nie dało i jeszcze długo nie da się zrealizować wszystkich oczekiwań mieszkańców gminy Strzegom. Co do boiska, to jest ustalona jego lokalizacja obok hali sportowej. Na realizację trzeba jeszcze poczekać. W tym roku będę prosił Radę Miejską o zabezpieczenie pieniędzy na projekt. Goczałków ma zabezpieczone większość potrzeb i długo by wymieniać. Może nie ma boiska, ale ma najpiękniejszą i najlepszą halę sportową w gminie, gdzie może pan pograć w piłkę latem i zimą. Mam szkoły, w których nie ma sal gimnastycznych. Potrzeby znamy, ale finanse są ograniczone.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Krzysztof

Opublikowano: 03-03-2023
Kto był inicjatorem wniosku o zmianę planu dla miejscowości Międzyrzecze, by wprowadzić funkcję gospodarowanie odpadami dla nieruchomości stanowiącej mienie niczyje, a która to proponowana zmiana spowodowała takie niezadowolenie mieszkańców tej wsi.

 

ODPOWIEDŹ:

Wnioskodawcą była osoba fizyczna. W poniedziałek 27 lutego br. potwierdziłem na zebraniu wiejskim, że negatywne stanowisko wsi - zgodnie z moją wcześniejszą deklaracją - spowodowało usunięcie z projektu planu przestrzennego wprowadzenie nowej funkcji na działkach 105, 106, 107, 108/1.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Michał

Opublikowano: 03-03-2023
Dzień dobry, ktoś dewastuje nasze miasto, wypisując na murach i budynkach napis "Rdz"... Czy miasto robi coś w sprawie, aby zostało to zaprzestane?

 

ODPOWIEDŹ:

Już któreś pytanie ma stwierdzenie - czy miasto coś robi? To miasto jest także pana, panie Michale. Może pan wie, kto to robi, ma pan podejrzenia. My możemy i zgłaszamy do organów ścigania. Nie ma możliwości okamerowania całego miasta.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkańcy Ruska

Opublikowano: 03-03-2023
Panie burmistrzu, odnosimy wrażenie, że zostaliśmy ostatnio odstawieni w zapomnienie przez naszą władzę.

 

ODPOWIEDŹ:

Czemu pan tak myśli?!Chyba jest pan niedoinformowany. Rozpoczynamy budowę boiska wielofunkcyjnego za ponad pół miliona zł. Złożony jest wniosek o dofinansowanie remontu dróg (zgodnie z projektem). Decyzje zapadną najpóźniej pod koniec kwietnia. Staramy się o dofinansowanie rzędu 63,3%. Mamy kłopot z lokalizacją placu zabaw. Na tę chwilę jedyna lokalizacja to plac na ogródkach działkowych naprzeciwko trzech budynków w stronę byłej fabryki krzeseł (po prawej stronie). Szukamy jeszcze innego miejsca. Jeśli wieś zaakceptuje teren wymieniony wcześniej, to przystąpimy do projektu. Więcej planów nie mamy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Jakub

Opublikowano: 03-03-2023
Mam pytanie dot. przystanku kolejowego w Strzegomiu, bo to nie jest dworzec z jedną ławką na peronie, dechami zabite okna, juz nie mówiąc o jakiejś toalecie i "ciemności egipskie" przed przystankiem. Kuzyn, który przyjechał z Krakowa był zszokowany tą nasza wizytówką. Według zapowiedzi pana przed kamerami, z 2 lata temu z posłami, miało to się zmienić, więc kiedy się tego doczekamy?

 

ODPOWIEDŹ:

Niestety zapowiedzi spełniły się tylko częściowo. Wyremontowane zostały perony, które są pięknie oświetlone. Na dworzec czekamy. Przypomnę, że dworzec kolejowy jest własnością PKP.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Przemysław

Opublikowano: 03-03-2023
Witam. Panie burmistrzu, widziałem ostatnio ładny artykuł o kolejnych remontach dróg w naszej gminie. Chciałbym zapytać - na jakim etapie jest remont drogi w miejscowości Rusko? Czy temat jest nadal aktualny?

 

ODPOWIEDŹ:

Temat jest aktualny - do końca kwietnia oczekujemy na wyniki naboru dróg, w którym złożony został wniosek o remont dróg w Rusku.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 03-03-2023
Dzień dobry, zwracam się z zapytaniem, czy mieszkańcy mogą już przyjść i brać udział w obradach sesji?

 

ODPOWIEDŹ:

Tak, mogą przyjść obserwować sesję.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Bartek

Opublikowano: 03-03-2023
Witam panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, czy nasza gmina jest na tyle bogata, że może sobie pozwolić na utwardzanie placu kamieniarza? Chodzi o sytuację przy markecie Dino, gdzie na chodnikach stoją płyty granitowe, na trawnikach stare auta, bo jeśli to nie gmina utwardza temu panu plac, to dlaczego się na to zgadza, przecież tylko czekać aż kogoś potrąci auto, z powodu tego, że gmina nie ma czasu/ chęci zająć się tym tematem.

 

ODPOWIEDŹ:

Zajmujemy się tym tematem na razie bez powodzenia. Proszę poczekać jeszcze trochę na załatwienie tej sprawy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Haneczka17

Opublikowano: 03-03-2023
Witam, mam pytanie. Czy można liczyć od Urzędu Miejskiego na dofinansowanie prądu na działkach na kolonii pod krzyżem?

 

ODPOWIEDŹ:

Zarząd ogródków działkowych zgłosił dwa projekty o dofinansowanie. Nie ma tam tematu dofinansowania zadania, o którym pani mówi.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Przemysław

Opublikowano: 03-02-2023
Proszę o przekazanie informatykom, że podczas oglądania sesji Rady Miejskiej w Strzegomiu na YOUTUBE słychać ciągły szum z mikrofonów lub całkowity brak dźwięku. To już 2 sesja z uszkodzonym dźwiękiem.

 

ODPOWIEDŹ:

Prace naprawcze zostały już wykonane. Na następnej sesji problemy nie powinny już występować.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec kierowca

Opublikowano: 03-02-2023
Szanowny panie burmistrzu. Nasze miasto ponownie zostało pobłogosławione awarią sygnalizacji świetlnej przy skrzyżowaniu ulic Świdnickiej i Kasztelańskiej. Wczoraj (poniedziałek 23 stycznia) przejeżdżałem tamtędy kilka razy o różnych porach. Żadnego korka, brak sznura aut z każdej strony (od Rynku także - o dziwo), ruch płynny. Dziś rano (wtorek godzina UWAGA! 7:50) dokładnie to samo. Co się dzieje? Dlaczego tak uparcie trzyma się pan tezy o bezpieczeństwie i utrzymaniu tego szaleństwa, jakim są te "światła", blokujące ruch o każdej możliwej porze? Proszę wziąć pod uwagę, że gros aut to tranzyt ciężarowy na Legnicę, a jedynie część osobowych kieruje się od ronda do Rynku - zaczekają tę chwilę, jeśli będzie potrzeba. Po co na siłę tamować ruch takiej arterii?

 

ODPOWIEDŹ:

To nie ja trzymam się uparcie, że te światła mają działać. Mam podobne zdanie jak pan.

To światła na drodze wojewódzkiej, którymi zarządza Dolnośląska Służba Dróg i Kolei, która ma siedzibę we Wrocławiu. Skieruję pana sugestie do DSDiK. W rozmowach otrzymywałem informację, że zależy to od natężenia ruchu, które jest mierzone przez właściciela drogi.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Marek

Opublikowano: 03-02-2023
Panie burmistrzu! Tyle było medialnego szumu, był ogłoszony konkurs na nazwę, ale gdzie podział się nasz "Granitobus"? Znowu jeżdżą olbrzymie landary przewożące powietrze.

 

ODPOWIEDŹ:

"Granitobus" ma usterkę - jest w warsztacie. Firma, która wykonuje usługę przewozową niezgodnie z umową przekazała go do warsztatu i trochę trwa załatwianie spraw formalnych. Ze sposobem załatwienia naprawy nie zgodziła się gmina i producent. Jest już po rozmowach i autobus trafił do firmy wskazanej przez producenta.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Barbara

Opublikowano: 03-02-2023
Panie burmistrzu, mam pytanie. Dziś tj. 26 stycznia br. autobus komunikacji miejskiej (linia nr 1) o godzinie 10.58 z centrum handlowego w kierunku miasta - pomimo stojących na oznakowanym przystanku przy Pepco kilku osób - nie zajechał, tylko pojechał prosto, bezczelnie patrząc po jego lewej stronie na stojących obywateli gminy Strzegom, w tym starszych ludzi, którzy zamówili sobie taxi. Reszta poszła pieszo, a mało tego - za 8 minut przyjechały 2 pociągi z Legnicy i Kłodzka, które się mijały i też ludzie poszli pieszo w kierunku miasta. Podzielam zdanie pasażerów, którzy wyrazili swoją opinię w "Gminnych Wiadomościach Strzegom". W związku z powyższym, po co stoi słup z zaznaczeniem przystanku z rozkładem jazdy - naprzeciw jest jakaś dzika zatoczka bez przejścia dla pieszych. Autobusy miejskie np. w Świdnicy czy stoją ludzie, czy nie, się zatrzymują. Jeszcze pytanie, gdzie się podział słynny "Granitobus", na którego nazwę był ogłoszony konkurs? Może on by się przydał. Odkładanie problemu na przyszły rok jest lekceważeniem potencjalnych wyborców i obywateli naszej pięknej gminy. Porażka.

 

ODPOWIEDŹ:

W wyniku przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z koordynatorem firmy przewozowej POLBUS oraz z kierowcą autobusu ustalono, że kierujący, jadąc Al. Wojska Polskiego w kierunku centrum, zatrzymał się w zatoczce znajdującej się przy centrum handlowym na prośbę oczekujących tam pasażerów. Po wejściu tych pasażerów do autobusu uzyskał informację, że na właściwym przystanku przy centrum handlowym nie ma już innych pasażerów, wobec tego nie zjechał na przystanek, tylko pojechał prosto w kierunku centrum Strzegomia. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, ponieważ autobus powinien zatrzymywać się na wyznaczonych przystankach zgodnie z godzinami określonymi w rozkładzie jazdy, nawet wtedy gdy nie ma na przystanku pasażerów. W związku z powyższym kierowca autobusu został pouczony w tym zakresie. W odniesieniu do nowopowstałej zatoczki informuję, że powstała ona w celu utworzenia przystanku dla potrzeb mieszkańców podróżujących w kierunku centrum. Jego uruchomienie planowane jest od połowy lutego br. po podjęciu uchwały przez Radę Miejską w Strzegomiu w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Strzegom. Do zatoczki jest wyznaczone i oznakowane przejście dla pieszych. Odnośnie pytania dotyczącego "GRANITOBUSU" informuję, że po dłuższej nieobecności związanej z koniecznością wykonania prac serwisowych, autobus ten wznowi kursowanie od 6 lutego 2023 r.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Poprzednia strona 1 2 3 4 ... 8 Następna strona