Pytania kategoria: Oświata i Kultura

ODSŁUCHAJ

Imię/nick: Strzegomianin

Opublikowano: 16-09-2022
Panie burmistrzu, mam pytanie. Dlaczego baseny w sezonie nie mogły być otwarte do 22:00?

ODPOWIEDŹ:

Po pierwsze, frekwencja była znikoma, kiedy baseny były otwarte dłużej. Po drugie, są to olbrzymie koszty związane z obsługą garstki klientów.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Jerzy

Opublikowano: 08-07-2022
Dzień dobry. Chciałbym zapytać, czy w tym roku planowane jest zwiedzanie miasta z przewodnikiem? A jeżeli tak, to od kiedy? Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Niedzielne spacery z przewodnikiem są realizowane w okresie 19 czerwca do 25 września br.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ola

Opublikowano: 13-05-2022
Panie burmistrzu, dlaczego jest tak mało miejsc w naszych przedszkolach? Oboje z mężem pracujemy i to dla nas jedyne wyjście, aby dziecko uczęszczało do przedszkola. Niestety w tamtym roku się nie dostało i tym razem też. Ciekawa jestem, ile dzieci dostało się po znajomości, bo znam osobiście takie przypadki. Dla dzieci z Ukrainy pewnie też są wolne miejsca. I gdzie ta sprawiedliwość?

 

ODPOWIEDŹ:

W przyszłym roku, kiedy zakończy się remont Publicznego Przedszkola nr 3 i dzieci zostaną przeniesione do swojego przedszkola, w szkole nr 3 pozostanie przedszkole z co najmniej 4 oddziałami, co zwiększy liczbę miejsc o 100 osób. Co do znajomości. Nabór jest jawny, więc proszę o odwołanie bądź informację, że ta osoba jest przyjęta po znajomości. Wiem, że są takie osoby, nieliczne, które nie zawsze składają oświadczenia i zaświadczenia zgodne z prawdą i one są brane pod uwagę w naborze. Jest to nie fair, szczególnie kiedy mama nie pracuje, a zaświadcza, że pracuje. Wszystkie dzieci w gminie Strzegom mają zapewnioną opiekę przedszkolną. Jeśli nie w przedszkolu, to w oddziałach przedszkolnych.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mama

Opublikowano: 18-02-2022
Dzień dobry, panie burmistrzu. Proszę o podpowiedź - czy mamy w naszej gminie organizowane kursy i egzaminy na kartę rowerową dla uczniów szkół ponadpodstawowych? Z góry dziękuję.

 

ODPOWIEDŹ:

Tak. Kursy i egzaminy organizowane są w szkołach.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec Strzegomia

Opublikowano: 11-06-2021
Witam, czy w tym roku odbędą się Dni Ziemi Strzegomskiej?

 

ODPOWIEDŹ:

Święto Granitu Strzegomskiego i Dożynki Gminne odbędą się w terminie 3-5 września br.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anchem

Opublikowano: 11-06-2021
Dzień dobry. Szanowny panie burmistrzu! Chciałbym zapytać się o ulokowany do niedawna pomnik Himilsbacha. Wydaje mi się, że to był znakomity i oryginalny pomysł, aby w Rynku umieścić jego pomnik. Ostatnio zauważyłem, że zniknął. Co się z nim stało? Czy został przeniesiony? Będę wdzięczny za odpowiedź.

 

ODPOWIEDŹ:

W chwili obecnej wszystkie rzeźby są eksponowane na skwerze w okolicy Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. W tym roku odbywać się będzie kolejny plener i rzeźby z tego pleneru będą ustawione na Rynku. Rzeźby z Wrocławia wrócą pod koniec roku na Aleję Rzeźb w Strzegomiu.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kazimierz

Opublikowano: 20-11-2020
Panie Burmistrzu, jest pandemia i wszyscy nam, ludziom starszym zalecają niewychodzenie z domu. Ja to rozumiem, tylko proszę nam powiedzieć, co my mamy robić w tym domu. Zamknął pan bibliotekę, nie mamy co czytać, a wydaje mi się, że biblioteka była miejscem bezpiecznym, a jeżeli nie - to przy odrobinie chęci można było ją uczynić super bezpieczną. Najprościej jest wszystko pozamykać, a jak już pan zdecydował się zamknąć, to powinien pan zorganizować dostawę książek seniorom do domu. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Przykro mi, ale takie jest życie. Biblioteka ma także zasób internetowy, o którym piszemy w artykule, jak z niego korzystać. Z tego, co wiem, to pani dyrektor wprowadziła akcję "Książka na telefon", gdzie można się umówić co do tytułów i odebrać książki w umówionym terminie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Adam

Opublikowano: 09-10-2020
Na podstawie jakich ustaw i czyich zaleceń wprowadzone są takie duże zaostrzenia antycovidowe w strzegomskich szkołach?

 

ODPOWIEDŹ:

 Na podstawie ustaw i rozporządzeń wprowadzonych przez Główny Inspektorat Sanitarny, Ministerstwo Zdrowia oraz MEN tj.

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.2019 r. poz.1239)
 2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 poz. 322, 374, 567 i 1337).
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.2019 r. poz. 1148)
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 1031).
 5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1386).
 6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1389).
 7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. 2020 poz. 1385).
 8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 1539).
 9. Rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej dotyczące organizacji zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
 10. Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020r. do przeszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych formach wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 poz. 59 oraz z 2020 poz. 322, 374, 567 i 1337).
 11. Wytyczne Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020.

Placówki oświatowe opracowały procedury w związku z COVID-19.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Zmartwiona

Opublikowano: 22-05-2020
Mam pytanie, czy w związku z pandemia można byłoby emerytowane nauczycielki z przedszkoli i szkół oddelegować na zasłużony odpoczynek, aby młode panie miały prace, a nie były na zasiłku?

 

ODPOWIEDŹ:

Emerytura to przywilej, a nie obowiązek - tak więc decyzja odejścia na emeryturę na każdym stanowisku pracy podlega decyzji osobistej, a nie pracodawcy.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Strzegomianin

Opublikowano: 29-10-2019
Czy w szkołach podległych gminie zostaną wprowadzone "mlegitymacje" (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna) oraz czy zostaną wprowadzone plastikowe legitymacje szkolne (np. https://e-legitymacja.pl/)?


ODPOWIEDŹ:

Część szkół przystąpiła już do programu "mlegitymacje". Są to PSP nr 2, PSP w Goczałkowie, ZSP w Stanowicach, ZSP w Jaroszowie. W tych szkołach będzie możliwość korzystania z "mlegitymacji" oraz legitymacji papierowych. W pozostałych szkołach uczniowie korzystają z legitymacji papierowych. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta