Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada

ODSŁUCHAJ
29.10.2019

Imię/nick: Strzegomianin

Zdjęcie Artykułu

Czy w szkołach podległych gminie zostaną wprowadzone "mlegitymacje" (https://www.gov.pl/web/mobywatel/mlegitymacja-szkolna) oraz czy zostaną wprowadzone plastikowe legitymacje szkolne (np. https://e-legitymacja.pl/)?


ODPOWIEDŹ:

Część szkół przystąpiła już do programu "mlegitymacje". Są to PSP nr 2, PSP w Goczałkowie, ZSP w Stanowicach, ZSP w Jaroszowie. W tych szkołach będzie możliwość korzystania z "mlegitymacji" oraz legitymacji papierowych. W pozostałych szkołach uczniowie korzystają z legitymacji papierowych. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Autor: Strzegom
Liczba wyświetleń: 99

Powrót