Pytania kategoria: Bezpieczeństwo

ODSŁUCHAJ

Imię/nick: Andrzej

Opublikowano: 30-08-2019
Zwracam się do pana z prośbą o obejrzenie nagrania z dnia 25.08.2019 r. od godziny 17 do godziny 18 z parku koło fontanny od ul. Świdnickiej, gdzie jest spożywany alkohol i załatwiają swoje potrzeby fizjologiczne na chodniku i pytam się, gdzie jest policja, która ma podgląd na kamery? Czy nie jest konieczne w naszej gminie zatrudnienia kilka osób, które by śledziły monitoring 24 godziny, tak jak jest to w innych miastach? Może też są potrzebne piesze patrole policji? To nie jest pojedynczy incydent. Spaceruję po parkach codziennie i szokuje mnie taka anarchia i brak konsekwencji. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Pytania i uwagi w temacie bezpieczeństwa, patroli policji, spożywania alkoholu w miejscach publicznych przekazałem komendantowi policji. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Monika

Opublikowano: 30-08-2019
Dzień dobry, chciałabym prosić pana o interwencję do naszej policji w sprawie codziennych szaleństw kierowców, jeśli można ich tak nazwać, w Rynku w godzinach wieczornych (ok. godz. 22). Rynek to nie tor wyścigowy. Szybka jazda oraz wyścigi stwarzają ogromne niebezpieczeństwo dla osób spacerujących po mieście. Zainwestował pan w monitoring, który nie służy w pełni mieszkańcom. W zeszłym roku przez tak brawurową szaleńczą jazdę ucierpiał mieszkaniec Rynku, ponieważ spadła na niego lampa, w którą uderzył jeden z "kierowców rajdowych". Szczęście w nieszczęściu, ponieważ tuż obok stała dość liczna grupa młodzieży. Strach pomyśleć, co by było gdyby w nich wjechał. Uważam że policja powinna zrobić z tym porządek, a nie tylko pojawiać się w momencie, kiedy ktoś stanie na chwilkę pod bankomatem. Jestem mieszkanką Rynku i widzę jak mało jest patrolowane to miejsce. Pozdrawiam Monika.

 

ODPOWIEDŹ:

Pytania i uwagi w temacie bezpieczeństwa, patroli policji, spożywania alkoholu w miejscach publicznych przekazałem komendantowi policji. Pozdrawiam. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 30-08-2019
Witam, p. burmistrzu czy jest pan świadomy skali przestępczości narkotykowej w naszym mieście? Na pewno nie. Z autopsji wiem, że kupić u nas amfetaminę, mefedron, trawę czy lsd to jak splunąć. Informowałam o tym naszą policję, przesyłałam dane ludzi, którzy mają do tego dostęp i handlują, ale bez rezultatu.

 

ODPOWIEDŹ:

Problem narkotyków w Strzegomiu jak i w innych miastach jest taki sam. Komisariat Policji w Strzegomiu we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy i Komendą Wojewódzką we Wrocławiu wykonują czynności mające na celu zatrzymanie sprawców przestępstw. Ilość ujawnionych przestępstw narkotykowych w 2019 - na koniec lipca jest na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie zeszłego roku. Jeżeli autor e-maila, pani Ania, ma jakieś informacje to zapraszam do komendanta KP w Strzegomiu. Do 7 września br. przyjmuje w dni robocze w godz. 8.00-15.00, a po 7 września - we wtorki w godz.

15.00-17.00. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: J23:

Opublikowano: 19-08-2019
Witam serdecznie. Pytanie dotyczy biletów abonamentowych na parkowanie. Czy nie zawierają one danych niezgodnych z RODO? Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. To każda informacja, która wskazuje na konkretną osobę - imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zakres zbieranych danych jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Zgodnie z art. 6 przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podstawą przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b
Adekwatność danych wyrażona w art. 5 RODO ust. 1 lit. c

Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych"); Pozyskiwane dane są niezbędne do zawarcia umowy, m. in. do weryfikacji przysługujących praw osobie, której dane dotyczą.

Chciałbym również przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyroku z 14 grudnia 2016 r., (sygn. II SA/ Kr 1339/16), wskazał, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany, nie jest natomiast możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą - właściciela lub posiadacza pojazdu.

W sprawie zbierania numeru rejestracyjnego pojazdu na biletach w parkomatach wyraził swoje stanowisko również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Oddalił bowiem skargę mieszkańca twierdzącego, że numer rejestracyjny jest daną nadmiarową i nie powinien być zbierany.

W związku z powyższym stwierdzam, że dane zbierane są w sposób zgodny z prawem, adekwatnie do celu i tylko niezbędne dane są przetwarzane przez Administratora.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Magwoj

Opublikowano: 16-08-2019
Witam serdecznie pana burmistrza. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przejeżdżających tirów przez nasz Rynek. Zdarza się to coraz częściej, dziennie potrafi przejechać od 3 do 5 ciężarówek, które ważą około 40 ton i są to tiry, które nie posiadają zezwoleń. Czy istnieje jakaś możliwość zabezpieczenia Rynku przed takimi wjazdami? Powoduje to bardzo duże odczuwalne wibracje kamienicy. Dziękuję i pozdrawiam.


ODPOWIEDŹ:

Zarówno pracownicy UM, jak i ja nie mamy wpływu na łamanie przepisów ruchu drogowego, dlatego też proszę wszystkie osoby, które widzą tego typu działania kierowców o powiadamianie policji. Rynek, jak i całe centrum jest zabezpieczone odpowiednimi znakami drogowymi, zakazującymi wjazd pojazdom cięższym niż 3,5 tony. Na podstawie zdjęć z monitoringu regularnie przekazujemy sprawy na policję.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Milena

Opublikowano: 02-08-2019
Panie burmistrzu, piszę w sprawie tego bezpiecznego podwórka, które miało powstać i wszyscy na niego głosowali, a obecni radni tak obiecywali w swoich kampaniach. Chodzi o podwórko Rynek, Świdnicka a Bohaterów Getta. Zapraszam codziennie wieczorem na imprezy pod drzewa i pozostałości po placu zabaw - gdzie piją piwo i siedzą z niebezpiecznymi psami bez kagańców. Proszę się tym zainteresować.

 

ODPOWIEDŹ:

We wtorek (30.07) zaczęły się rozbiórki komórek. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg. Termin realizacji ustaliliśmy na maj 2020 r. Opóźnienia wynikają z braku wykonawców. Mamy nadzieję, że wydłużenie terminu na czas jesienno-zimowy przyniesie efekt. Tak stało się z "Gwiezdnym Podwórkiem". Wydłużenie terminu wyłoniło wykonawcę i to w dobrej cenie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-07-17

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo

Mieszkaniec: Panie burmistrzu! Czy pan coś wie o tym ładnym śmietniku w Strzegomiu? Tam już jest z tysiąc ton śmieci. Szczury i muchy zjedzą mieszkańców. A pytam się o tę hałdę śmieci za firmą Domex. 

 

ODPOWIEDŹ:

Tak. Jest to legalne składowisko odpadów posadowione na terenie, który nie należy do gminy. W 2017 r. i 2018 r. wnosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego, Policji, a ostatnio także Prokuratury o sprawdzenie tego składowiska.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-17

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo 

Witam. Mam pytanie. Czy można zwiększyć liczbę patroli w okresie wakacyjnym w okolicach Góry Krzyżowej (chodzi mi o weekendy)? Podjeżdżają nocą samochodami pod Górę Krzyżową - koło wieży ciśnień - i drą się, muzyka głośna. A każdy ma prawo do spokoju w nocy, tym bardziej dzieci!. Dzwoniłem na Komisariat Policji, ale dosłownie minęli się z radiowozem, odjeżdżając. Z góry dziękuję za pomoc. 

 

ODPOWIEDŹ:

Przekazałem informacje do komendanta Komisariatu Policji w Strzegomiu z prośbą o uwzględnienie wizyt patroli we wskazanym miejscu w piątki i soboty, kiedy są dodatkowe patrole.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Poprzednia strona 1 2 3 4 5 Następna strona