Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada

ODSŁUCHAJ

Imię/nick: Jaaa

Opublikowano: 30-08-2019
Witam. Pięknieje nasze miasteczko, fajnie... Mamy już kilka ścieżek rowerowych, masę atrakcji dla emerytów, które tak do końca chyba nie spełniają swojej funkcji, jest też wiele "cudownych" pomników z granitowego serca Polski, coraz więcej zieleni w parkach, z atrakcjami dla maluchów. A czy nie rzuciło się Panu w oczy coś takiego, jak zabłąkane dzieciaki na wyczynowych rowerach, hulajnogach itp.? Przecież wybudowanie jakiegoś fajnego skate parku, monitorowanego, byłoby bardziej pożyteczne jak nic nie mówiące często kamienne figury. Te kilka "gruszek betonu" sprawiłoby większą frajdę dzieciakom, jak i ich rodzicom, niż te "figury, parki, siłownie, rowery...".

 

ODPOWIEDŹ:

Jest dostępny skate park przy ul. Krótkiej, a jeszcze w tym roku doczekamy się przebudowy dirt parku. Pozdrawiam. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Obywatelka

Opublikowano: 30-08-2019
Witam panie burmistrzu. Dlaczego 16.08.2019 urząd był zamknięty? Specjalnie wzięłam wolne w pracy, żeby załatwić sprawę, a tu co? Rano podjeżdżam pod urząd i zamknięte. Była karta na drzwiach z informacją, ale na stronie internetowej było podane, że urząd będzie nieczynny w dniu 13.08.2019. Nie dość że w piątki godziny pracy są skrócone do 13.30, z tego co widziałam (bo to przecież okres letni), to jeszcze teraz zamknięte... Następnym razem proszę o bardziej sprecyzowaną informację, w jakie dni i godziny urząd jest otwarty.

 

ODPOWIEDŹ:

Decyzja o tym, że urząd będzie zamknięty w dniu 16 sierpnia została podjęta ze względu na dużą liczbę urlopów pracowników i długi weekend. Ten dzień będzie odpracowany w sobotę, 14 września br. Na stronie www.strzegom.pl była informacja o zamknięciu urzędu w dniu 16.08.2019, a 13.08.2019 to data zamieszczenia komunikatu. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 30-08-2019
Witam, p. burmistrzu czy jest pan świadomy skali przestępczości narkotykowej w naszym mieście? Na pewno nie. Z autopsji wiem, że kupić u nas amfetaminę, mefedron, trawę czy lsd to jak splunąć. Informowałam o tym naszą policję, przesyłałam dane ludzi, którzy mają do tego dostęp i handlują, ale bez rezultatu.

 

ODPOWIEDŹ:

Problem narkotyków w Strzegomiu jak i w innych miastach jest taki sam. Komisariat Policji w Strzegomiu we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Świdnicy i Komendą Wojewódzką we Wrocławiu wykonują czynności mające na celu zatrzymanie sprawców przestępstw. Ilość ujawnionych przestępstw narkotykowych w 2019 - na koniec lipca jest na tym samym poziomie, co w analogicznym okresie zeszłego roku. Jeżeli autor e-maila, pani Ania, ma jakieś informacje to zapraszam do komendanta KP w Strzegomiu. Do 7 września br. przyjmuje w dni robocze w godz. 8.00-15.00, a po 7 września - we wtorki w godz.

15.00-17.00. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Paulina

Opublikowano: 30-08-2019
Dzień dobry, piszę w sprawie możliwości dzierżawy działki w ogrodach działkowych w Strzegomiu…

 

ODPOWIEDŹ:

Bardzo przepraszam, ale odpowiedź na pani pytanie nie jest w moich kompetencjach. Pytanie przekazałem panu prezesowi ROD w Strzegomiu. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kryśka

Opublikowano: 30-08-2019
Panie burmistrzu, dlaczego na stronie internetowej urzędu nie ma od dłuższego już czasu informacji o lekarzach przyjmujących w przychodni przy ul. Witosa? Skoro przychodnia ta nie posiada własnej strony www. - a szkoda - to może powinno pozostać to na stronie urzędu. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Nie mamy takich informacji, dlatego ich nie zamieszczamy. Korzystam z przychodni na ul. Witosa i mam wiedzę, jacy lekarze tam przyjmują. Myślę, że publiczne ogłaszanie takich informacji jest trudne. Lekarze mają dyżury też w różnych instytucjach. Pani Krysiu, trzeba zadzwonić i w ten sposób uzyska pani informację. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: J23:

Opublikowano: 19-08-2019
Witam serdecznie. Pytanie dotyczy biletów abonamentowych na parkowanie. Czy nie zawierają one danych niezgodnych z RODO? Pod pojęciem danych osobowych należy rozumieć informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. To każda informacja, która wskazuje na konkretną osobę - imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

 

ODPOWIEDŹ:

Zakres zbieranych danych jest zgodny z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO).

Zgodnie z art. 6 przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy - i w takim zakresie, w jakim - spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

Podstawą przetwarzania jest zatem art. 6 ust. 1 lit. b
Adekwatność danych wyrażona w art. 5 RODO ust. 1 lit. c

Adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane ("minimalizacja danych"); Pozyskiwane dane są niezbędne do zawarcia umowy, m. in. do weryfikacji przysługujących praw osobie, której dane dotyczą.

Chciałbym również przytoczyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie. W wyroku z 14 grudnia 2016 r., (sygn. II SA/ Kr 1339/16), wskazał, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. Służy przede wszystkim identyfikacji pojazdu i do niego jest przypisany, nie jest natomiast możliwe, w sposób prosty i łatwy, powiązać numer rejestracyjny pojazdu z konkretną osobą - właściciela lub posiadacza pojazdu.

W sprawie zbierania numeru rejestracyjnego pojazdu na biletach w parkomatach wyraził swoje stanowisko również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Oddalił bowiem skargę mieszkańca twierdzącego, że numer rejestracyjny jest daną nadmiarową i nie powinien być zbierany.

W związku z powyższym stwierdzam, że dane zbierane są w sposób zgodny z prawem, adekwatnie do celu i tylko niezbędne dane są przetwarzane przez Administratora.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Nastoletnia strzegomianka

Opublikowano: 16-08-2019
Witam, chciałam stwierdzić, że wiązałam duże nadzieje z autobusami miejskimi. Miałam nadzieję, że dzięki temu będziemy mogli swobodnie poruszać sie po całym Strzegomiu za pomocą właśnie busa. Myślałam, że osoba mieszkająca na jednym końcu Strzegomia będzie mogła pojechać na drugi bez żadnego problemu. Strasznie sie na tym zawiodłam, bo Strzegom jest wielki i takie właśnie miejskie autobusy powinny już bardzo dawno być.


ODPOWIEDŹ:

Gmina Strzegom na czas wakacji uruchomiła gminną komunikację autobusową, która ma celu zastąpić połączenia szkolne i umożliwić dojazd mieszkańców z terenów wiejskich do miasta. Na terenie Strzegomia można korzystać z powyższej komunikacji oraz istniejących przystanków zlokalizowanych na trasach przejazdu po wykupieniu biletu u przewoźnika.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Andrzej

Opublikowano: 16-08-2019
Czy woda deszczowa musi płynąć od Barcza II asfaltem aż do studzienki naprzeciwko hali sportowej? Może tam trzeba coś zrobić, abyśmy nie byli ochlapywani przez samochody.ODPOWIEDŹ:

Przy sporządzaniu nowego budżetu na 2020 r. rozważymy wprowadzenie pieniędzy na to zadanie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ania

Opublikowano: 16-08-2019
Witam! Od 19 lipca br. wracam z pracy ul. Dworcową po godz. 22.00 i zauważyłam, że ulica ta jest nieoświetlona, nie świeci tam nawet jedna lampa. Chciałam zapytać, dlaczego tak się dzieje. Czy ta ulica będzie oświetlona i od kiedy? Pozdrawiam!

 

ODPOWIEDŹ:

Od 19 lipca na ul. Dworcowej faktycznie dwa razy doszło do awarii oświetlenia ulicznego. Pracownik urzędu również zauważył te awarie i natychmiast przekazywał sprawy do Tauron Dystrybucja Serwis S.A. Po zgłoszeniach dokonywano naprawy oświetlenia. Przypominam, że awarię oświetlenia ulicznego można zgłaszać w godzinach pracy UM pod numerem tel. 74-8560-532 lub całodobowo pod numerem 991.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 16-08-2019
Witam. Czy na ul. Chopina zostaną pousuwane korzenie po drzewach? Patrząc teraz jak panowie układają krawężniki, to wydaje się, że chodniki będą węższe.


ODPOWIEDŹ:

Pnie drzew zostały usunięte. Jeżeli chodzi o szerokość chodnika, to został on zawężony do ok. 1,60 m.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kamil

Opublikowano: 16-08-2019
Szanowny panie Zbigniewie! Jakiś czas temu starałem się uzyskać informację na temat mojego zapytania, jednak niestety nieskuteczne. Z tego też względu ponawiam pytanie: jakie plany ma gmina na drogę gminną przy ul. Świdnickiej 54 oraz 52 w Strzegomiu? Od niemal 30 lat prowadzone są tam działalności gospodarcze, a w chwili obecnej mają zostać zrealizowane roboty ziemne związane z modernizacją sieci gazociągowej. Po przeprowadzonych pracach infrastruktura w najbliższym otoczeniu ul. Świdnickiej 54 i 52 będzie bardzo utrudniała okolicznym przedsiębiorcom prowadzenie działalności gospodarczej. Czy na tle rewitalizacji gminy Strzegom i po upływie 30 lat ma pan możliwość podjęcia jakiegokolwiek działania związanego z przystosowaniem drogi gminnej przy ul. Świdnickiej 54 i 52 do normalnego użytku i prowadzenia działalności gospodarczej? Pozostaję w poważaniu.


ODPOWIEDŹ:

Nie wszystko można zrobić od razu. Odcinek drogi prowadzący do państwa działalności niestety nie jest przewidziany do przebudowy w najbliższym czasie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Przemysław

Opublikowano: 16-08-2019
Witam. Panie burmistrzu, chciałem zadać pytanie w sprawie dróg dojazdowych do pól. Czy dzieje się coś w sprawie poprawy /utwardzenia drogi polnej pomiędzy Ruskiem a Mielęcinem? Wiem, że pismo wpłynęło za czasów byłego sołtysa. Dodatkowo powiem, że gmina Żarów jakieś prace już poczyniła, ponieważ do granicy gmin droga jest poszerzona i wyrównana.


ODPOWIEDŹ:

Równolegle do drogi gruntowej relacji Rusko - Mielęcin przebiega droga o nawierzchni mineralno-bitumicznej i remont drogi gruntowej według naszej oceny jest nieuzasadniony ekonomicznie. Naddatek w odległości jaki trzeba dołożyć do przejazdu drogą utwardzoną wynosi 1,1 km. Gmina Strzegom na chwilę obecną nie przewiduje przebudowy przedmiotowej drogi.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Magwoj

Opublikowano: 16-08-2019
Witam serdecznie pana burmistrza. Zwracam się z prośbą o interwencję w sprawie przejeżdżających tirów przez nasz Rynek. Zdarza się to coraz częściej, dziennie potrafi przejechać od 3 do 5 ciężarówek, które ważą około 40 ton i są to tiry, które nie posiadają zezwoleń. Czy istnieje jakaś możliwość zabezpieczenia Rynku przed takimi wjazdami? Powoduje to bardzo duże odczuwalne wibracje kamienicy. Dziękuję i pozdrawiam.


ODPOWIEDŹ:

Zarówno pracownicy UM, jak i ja nie mamy wpływu na łamanie przepisów ruchu drogowego, dlatego też proszę wszystkie osoby, które widzą tego typu działania kierowców o powiadamianie policji. Rynek, jak i całe centrum jest zabezpieczone odpowiednimi znakami drogowymi, zakazującymi wjazd pojazdom cięższym niż 3,5 tony. Na podstawie zdjęć z monitoringu regularnie przekazujemy sprawy na policję.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kierowca

Opublikowano: 16-08-2019
Dzień dobry! Trzeba pilnie załatać dużą dziurę na ul. Leśnej - pomiędzy przystankiem a halami papierni. Jest dość duża i niebezpieczna, bo znajduje się w zacienionym miejscu.


ODPOWIEDŹ:

Dziękuję za informację. Sprawa załatwiona.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 16-08-2019
http://niepelnosprawni.gov.pl/art,920,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-centra-opiekunczo-mieszkalneODPOWIEDŹ:

Na sesji w lipcu br. wprowadzono do budżetu środki na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu", na które planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Adrian

Opublikowano: 16-08-2019
Panie burmistrzu! Coraz ładniej wyglądają remontowane parki. Nie wiem czy jest planowane, ale fajnym uzupełnieniem inwestycji byłaby iluminacja remontowanych obiektów w pewnych miejscach. Podświetlenie wyremontowanych murów czy wiaduktu byłoby wspaniałym uzupełnieniem. Pozdrawiam.


ODPOWIEDŹ:

Gmina planuje wykonanie w przyszłości podświetlenia odrestaurowanych murów obronnych i bastei, jak również wykonanie nowych ścieżek do bastei oraz fontanny w miejscach tzw. "przedeptów". Wiadukt leży na terenie należącym do PKP, w związku z czym podejmiemy starania, aby został podświetlony.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Justyna

Opublikowano: 16-08-2019
Witam, czy jest możliwość zwiększenia obszaru wyjazdu rowerami miejskimi? Nie na wszystkie wioski można dojechać. Gdyby ktoś chciał zrobić wycieczkę po wioskach i okolicach, nie może. Tak samo dlaczego nie ma punktów oddania rowerów na wioskach? Proszę sprawdzić np. obszar jaworski jaki jest duży, a u nas nie można dojechać do połowy wiosek. Droga rowerowa w nowym parku, która jest z kostki, nie jest zbyt wygodna do jazdy.


ODPOWIEDŹ:

Strzegomski system roweru publicznego powinien działać na terenie całej gminy Strzegom. W związku z powyższym pani uwaga została zgłoszona do wykonawcy. W chwili obecnej gmina nie planuje zwiększenia ilości stacji rowerowych. Ścieżka w parku planowana była do wykonania w innej technologii, jednak konserwator zabytków nie wyraził zgody na ścieżkę z innego materiału.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Malwina

Opublikowano: 16-08-2019
Witam, piszę z pytaniem, czy na Al. Wojska Polskiego za światłami w stronę PKP stanie jakiś radar? Ponieważ to z jaką prędkością auta tu jeżdżą, to jest tragedia. Mieszkam na tej ulicy i nie raz widziałam jak auta się wyprzedzają, przekraczają niebezpieczne dla innych prędkość. Dobrze by było zrobić z tym porządek nim dojdzie do tragedii.


ODPOWIEDŹ:

Nie planujemy postawienia fotoradaru na tej ulicy, gdyż obsługa jest po stronie Insp. Transportu Drogowego. W chwili obecnej gmina zamontowała tzw. Kocie oczka przed przejściami dla poprawienia bezpieczeństwa.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Jhon carter

Opublikowano: 16-08-2019
Panie burmistrzu, piszę do pana w sprawie komunikacji u pana w urzędzie. Chciałem zarejestrować samochód i ciągle są kolejki. Przyjmuje jeden pan, a druga pani na moje pytanie, czy mogę do niej, odpowiedziała opryskliwie, że jest od prawa jazdy. Dużo ludzi młodych chce do pracy, a tutaj tak. Proszę o interwencję.

 

ODPOWIEDŹ:

Informację przekażę do Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Świdnicy, gdyż nie jest to nasza jednostka.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 16-08-2019
Dzień dobry, szanowny panie burmistrzu, mam pytanie związane z remontem balustrady kolejowej. Czy ma pan informację na temat odnowienia linii kolejowej Marciszów-Malczyce i wznowienia ruchu kolejowego? Czy jest szansa o połączenia kolejowe relacji Strzegom-Wrocław? Czy gmina mogłaby o to zabiegać? Pozdrawiam.


ODPOWIEDŹ:

Gmina cały czas zabiega o remont i wznowienie połączeń kolejowych, jednak jest to jeszcze odległa perspektywa. Pozdrawiam.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ferdek

Opublikowano: 02-08-2019
Kiedy uruchomiona zostanie komunikacja miejska? Czy jest w planach, aby funkcjonowała ona do późnych godzin popołudniowych oraz w soboty, gdy czynne są sklepy i targowiska?

 

ODPOWIEDŹ:

Komunikacja miejska ruszy 1 września 2020 r. Wynajęliśmy firmę, która przygotuje rozkłady jazdy. Rozkłady te określą potrzebę kursów wg sondażu mieszkańców. Obserwujemy też ruch na trasie komunikacji zastępczej.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Joseph

Opublikowano: 02-08-2019
Szanowny panie burmistrzu! Kanalizacja ściekowa w Skarżycach. Kiedy? Najwyższa pora z obietnicą i terminami unijnymi. Czy kolejny raz przesuną termin bez konsekwencji karnych? Tych terminów było już kilka... Z poważaniem.

 

ODPOWIEDŹ:

Robiona jest dokumentacja dla Skarżyc i są duże kłopoty, bo teren wsi jest bardzo zróżnicowany wysokościowo, a także występują tereny zalewowe przy rzece Strzegomce. Termin realizacji projektu został określony do 31 lipca 2019 r. Co do realizacji, to informuję, że w tym roku spółka Wodociągi i Kanalizacja kończy Modlęcin. W 2020 r. planujemy Rusko, a w 2021 r. - Skarżyce i Stawiska.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Joanna

Opublikowano: 02-08-2019
Witam. Panie burmistrzu moje pytanie dotyczy basenu Delfinek. Czy może pan zwrócić uwagę osobom, które obsługują nasz basen, aby nie otwierały okien i drzwi na "przestrzał", robiąc przeciągi w momencie, kiedy z basenu korzystają ludzie (zwłaszcza dzieci)? Zwróciłam kiedyś uwagę na to, ale personel stwierdził, że jest bardzo duszno na basenie i im ciężko tak pracować. Rozumiem. Ale trzeba sobie uświadomić czemu służy basen. Osoba, która wychodzi z wody inaczej odczuwa zimno. Ponadto ciągle coś zmieniają przy ustawianiu temperatury powietrza. Jestem tam często i czuję, że jest coraz chłodniej. To nie jest tylko moje odczucie. Pozdrawiam.

 

ODPOWIEDŹ:

Uwagi dotyczące otwierania okien i drzwi zostaną przekazane personelowi obsługującemu krytą pływalnię Delfinek. Temperatura na obiekcie nastawiona jest na stałą wartość 29 stopni Celsjusza i w tych granicach jest automatycznie utrzymywana (odczuwalna temperatura jest wartością subiektywną, ponieważ były uwagi, aby obniżyć temperaturę na pływalni). Uwagi i problemy dot. obiektów OSiR Sp. z o. o. prosimy również przekazywać zarządowi spółki.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Irma

Opublikowano: 02-08-2019
Panie burmistrzu, dlaczego nie było ostrzeżenia sms o nawałnicach i gradobiciu, jakie miało miejsce w sobotę? Nikt z moich znajomych nie otrzymał takiego alertu!

 

ODPOWIEDŹ:

Ja dostałem, ale one kierowane są do całego powiatu i dostaję je bardzo często. Do tej pory omijały nas nawałnice. Jeśli ja dostałem dwa razy, to wszyscy z systemu SMS powinni dostać raz.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Ja

Opublikowano: 02-08-2019
Dzień dobry panie burmistrzu. Chcę zadać pierwsze z serii pytań, jakie mam do pana. Chodzi mi o oferty pracy na stronie BIP. Po co one są publikowane, skoro Pan już ustalił kto i gdzie będzie pracował. Na poparcie moich słów przedstawiam panu nowa panią dyrektor przedszkola nr 1 w Strzegomiu - panią przedszkolankę M. K. Napisze pan burmistrzu, że to nie jest prawda? Pozdrawiam serdecznie i czekam na odpowiedź, której tak czy inaczej pan udzieli.

 

ODPOWIEDŹ:

Do konkursu zgłosiła się tylko jedna osoba. Spełniała kryteria i została dyrektorem. 

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Milena

Opublikowano: 02-08-2019
Panie burmistrzu, piszę w sprawie tego bezpiecznego podwórka, które miało powstać i wszyscy na niego głosowali, a obecni radni tak obiecywali w swoich kampaniach. Chodzi o podwórko Rynek, Świdnicka a Bohaterów Getta. Zapraszam codziennie wieczorem na imprezy pod drzewa i pozostałości po placu zabaw - gdzie piją piwo i siedzą z niebezpiecznymi psami bez kagańców. Proszę się tym zainteresować.

 

ODPOWIEDŹ:

We wtorek (30.07) zaczęły się rozbiórki komórek. W najbliższych dniach ogłosimy przetarg. Termin realizacji ustaliliśmy na maj 2020 r. Opóźnienia wynikają z braku wykonawców. Mamy nadzieję, że wydłużenie terminu na czas jesienno-zimowy przyniesie efekt. Tak stało się z "Gwiezdnym Podwórkiem". Wydłużenie terminu wyłoniło wykonawcę i to w dobrej cenie.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Anna

Opublikowano: 02-08-2019
Witam, kto jest odpowiedzialny za aktualizowanie rozkładów jazdy autobusów i busów na dworcu PKS oraz przy ul. Leśnej. Wiszące rozkłady są nieaktualne, a od kierowców przewoźników nie można się nic dowiedzieć. Co można zrobić w tym przypadku i wyegzekwować zmiany zgodnie z tym co jest aktualne?

 

ODPOWIEDŹ:

Przekazałem e-maila do osoby odpowiedzialnej. Mam nadzieję, że są aktualne. Jeśli nie, to proszę o sygnał.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Barbara

Opublikowano: 02-08-2019
Panie burmistrzu, z wielką przyjemnością od lat przyglądam się, jak bardzo zmienia się nasze miasto, oczywiście na plus. Jest to niemałą zasługą gospodarzy miasta. Nowe tereny wzdłuż murów (koło Netto), nowe ławki ... a wokół ławek jak dawniej wysypisko butelek i puszek po piwie. Kosze na śmieci jeszcze nierozpakowane, a już pełne pamiątek po libacjach. Wygląda to przerażająco, że zamiast alei spacerowej wybudowano nową "meliniarnię" dla rodzimych pijaków i nierobów, którzy przenieśli się z murku koło Syreny na świeże ławeczki… Czy nie powinno się karać za takie "dbanie " o nasze dobro wspólne? Czy zakaz picia w miejscach publicznych i niszczenie tego, co powinno być pozytywną wizytówką naszego miasta, jest dozwolone? Ostatnio chciałam pochwalić się moim gościom zmianami w naszym mieście, ale było mi po prostu wstyd za te widoki. Pozdrawiam serdecznie.

 

ODPOWIEDŹ:

Myślę, że sytuacja się zmieniła odkąd włączyliśmy monitoring. Byłem ostatnio z wnukami i nikogo nie było.

Pozdrawiam
Zbigniew Suchyta

Imię/nick: Kasia

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-07-18

Kategoria pytania: Inne 

Witam, jestem mieszkanką Rynku obok … Panie ze …, że tak nazwę, z przedsionku bramy zrobiły sobie palarnię. Smród dymu papierosowego roznosi się w środku korytarza, grzeczne zwrócenie uwagi nic nie dało. Panie stojąc w tym miejscu, blokują również wejście do bramy. Chciałabym również zauważyć, że wejście do pań ma taki sam przedsionek, dlaczego więc nie palą u siebie, tylko smrodzą innym. Nie muszę być przecież biernym palaczem, tym bardziej, że jestem alergikiem i niestety przeszkadza mi to ze zdwojoną siłą, gdyż wdychając ten „zapach”, mam duszności. Pytanie do pana, czy można coś z tym zrobić? Jeśli panie chcą się truć papierosami, to ich sprawa, ich zdrowie, ale innych podtruwać nie muszą. Dziękuję i pozdrawiam. 

 

ODPOWIEDŹ:

Trzeba sprawę skierować na Policję. Jest to miejsce publiczne.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-07-17

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo

Mieszkaniec: Panie burmistrzu! Czy pan coś wie o tym ładnym śmietniku w Strzegomiu? Tam już jest z tysiąc ton śmieci. Szczury i muchy zjedzą mieszkańców. A pytam się o tę hałdę śmieci za firmą Domex. 

 

ODPOWIEDŹ:

Tak. Jest to legalne składowisko odpadów posadowione na terenie, który nie należy do gminy. W 2017 r. i 2018 r. wnosiliśmy do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Starostwa Powiatowego, Policji, a ostatnio także Prokuratury o sprawdzenie tego składowiska.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Sebastian

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-11

Kategoria pytania: Inne 

Witam panie burmistrzu. Czy na folklorze firmy, które sprzedają np. watę cukrową muszą tak zdzierać na klientach? Wiem, że Pan nie ustala cen, ale warto by było zwrócić uwagę na ten aspekt. Kwota 10 pln za watę zwala z nóg! Nad polskim morzem jest taniej. Oscypki dwa razy droższe niż w Karpaczu. Piwo 9 pln. Coś tu jest nie tak. 

 

ODPOWIEDŹ

Też tak uważam, ale na szczęście były czynne nasze sklepy, ogródki i lodziarnie, gdzie klientów nie brakowało. To cena zdecydowała, kto więcej zarobił.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Agata

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-11

Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 

Witam panie burmistrzu. Mam pytanie. Czy jeśli moi rodzice zadłużyli mieszkanie na X kwotę, a ja z rodzeństwem jestem tam zameldowana i długi też przechodzą na mnie, to czy mam szansę na mieszkanie? Mam 22 lata, nie mieszkałam tam, bo byłam w Domu Dziecka. Ale zameldowanie muszę gdzieś mieć, tym bardziej, że za 3 miesiące urodzę dziecko. Podanie składałam dwa razy i ciągle nic. Co w tej sytuacji pan proponuje? 

 

ODPOWIEDŹ:

Proszę o wizytę u zastępcy burmistrza Strzegomia – Wiesława Witkowskiego celem omówienia tematu.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Grach0

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-09

Kategoria pytania: Inne 

Dziękuję panie burmistrzu za udzielenie odpowiedzi w wydaniu gazety z 20 lipca br. w sprawie zagospodarowania rzeki Strzegomki, ale chyba się nie zrozumieliśmy. Nie pytam o sprawy oczywiste. Chodziło mi o zagospodarowanie rzeki w innych miejscach niż dzielnica Graby np. od ul. 3 Maja przy mostku na Międzyrzecze wzdłuż koryta. 

 

ODPOWIEDŹ:

Nie planujemy tam w tej chwili żadnego zagospodarowania. Monitujemy w Wodach Polskich o odkrzaczenie i wyczyszczenie koryta rzeki.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Strzegomianin

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-08

Kategoria pytania: Sprawy obywatelskie 

Witam pana. Mam pytanie. O czym zapomniano, że zrywa się asfalt na nowo wykonanej (a jeszcze nie ukończonej w całości) ścieżce rowerowej przy Al. Wojska Polskiego? Bo chyba nie chowamy asfaltu na noc do komórki? 

 

ODPOWIEDŹ:

Asfalt został źle wylany i dlatego wykonawca na własny koszt musiał poprawić ścieżkę w tym miejscu. Tak ma być.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Paulina

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-07

Kategoria pytania: Nieruchomości 

Panie burmistrzu, w nawiązaniu do informacji z 6 lipca 2018 r. odnośnie realizacji ewentualnej inwestycji mieszkaniowej wspólnie ze Spółdzielnią ze Świebodzic - czy to będą tylko i wyłącznie mieszkania komunalne/socjalne, które są praktycznie niedostępne dla rodzin o zarobkach pomiędzy najniższą a średnią krajową? 

 

ODPOWIEDŹ:

Będą takie i takie. Czynsz mieszkaniowy w tych mieszkaniach nie może przekraczać 15 zł za m kw. W następnym numerze biuletynu szczegółowo opiszemy ten temat.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: mieszkańcy

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-08-01

Kategoria pytania: Drogi i oświetlenie 

Witam. Czy nasza gmina zapomniała o drodze gminnej Jaroszów – Skarżyce? Nadmienię, że trochę wstyd! Nawigacja prowadzi samochody - obce rejestracje na zawody konne do Morawy, a drogi nie ma. Tak zaorana, że rowerem nie można przejechać. Jest to droga gminna - zapomniana. 

 

ODPOWIEDŹ:

Nie jest zapomniana, ale nie planujemy jej remontować. Dojazd do Morawy jest bardzo dobry od ul. Gronowskiej. Koncentrujemy się na remontach dróg i chodników – tam gdzie mieszkają ludzie i chodzą po klepisku od 73 lat. Przykładem w roku 2018 jest Rogoźnica, gdzie na Osiedlu wybudowaliśmy całą infrastrukturę drogową. W 2019 r. jest plan na Osiedle w Goczałkowie i projektowanie dróg w Stanowicach.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Kacper

Opublikowano: 17-08-2018
PYTANIE z dnia: 2018-07-31

Kategoria pytania: Inne 

Czy można by było przyciąć drzewo znajdujące się na ul. Legnickiej, jak się wychodzi z Biedronki w stronę Żabki? Na chodnik narasta drzewo i wyższe osoby muszą się schylać. Proszę o interwencję. 

 

ODPOWIEDŹ:

Przekazałem wniosek do realizacji do Wydziału Komunalnego.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Paulina

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-25

Kategoria pytania: Lokale komunalne i socjalne 

Witam. Od kiedy będzie się składać wnioski na mieszkanie 500 plus? Z góry bardzo dziękuję. 

 

ODPOWIEDŹ:

29 czerwca 2018 r. wspólnie z naczelnikiem Wydziału Nieruchomości wzięliśmy udział w kolejnej konsultacji z przedstawicielami Banku Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim. Na początku lipca poproszono nas o dosłanie wielu bardzo szczegółowych dokumentów technicznych. Czekamy na decyzję – tak czy nie. Jeśli nie, to jest pomysł na realizację tańszego budownictwa w tym miejscu wspólnie z panią prezes Spółdzielni Mieszkaniowej w Świebodzicach.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Meritum

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-22

Kategoria pytania: Inne 

Czy jest szansa na powołanie rezerwatu przyrody lub użytku ekologicznego na Górze Krzyżowej oraz stanowiska dokumentacyjnego na "Bankrucie"? 

 

ODPOWIEDŹ:

Z tego co wiem, Bankrut będzie eksploatowany. Góra Krzyżowa ma status parku krajobrazowego i chyba niemożliwe jest podniesienie statusu do rezerwatu przyrody.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Jan

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-21

Kategoria pytania: Inwestycje 

Panie burmistrzu, kto wymyślił lokalizację tej mini-elektrowni na Górze Krzyżowej? Czy nie można było zamontować ją z boku lub pociągnąć prąd z latarni? Ile kosztowała ta nietrafiona inwestycja? 

 

ODPOWIEDŹ:

Wymyślił projektant. Lokalizację uzgadniano z Nadleśnictwem. Poczekajmy na efekty, kiedy zostanie uruchomione oświetlenie.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: zibi

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2016-06-20

Kategoria pytania: Sprawy obywatelskie 

Segreguję śmieci od samego początku obowiązywania tego nakazu. Zauważyłem że śmieci sortowanych mam więcej niż zmieszanych. Podejrzewam, że większość mieszkańców też to zauważa, w związku z tym dlaczego gmina nie zwiększy częstotliwości wywozu śmieci segregowanych? Np. raz w tygodniu odbiór sortowanych, a co dwa tygodnie zmieszane. 

 

ODPOWIEDŹ:

W nowym przetargu, który będziemy ogłaszać we wrześniu pana sugestia zostanie wzięta już pod uwagę. Będą też inne nowe zapisy, jak choćby częstsze wywożenie śmieci z terenów blokowisk. Dziękuję za zainteresowanie ta sprawą i proszę mieszkańców o zadawanie pytań, które poprawią segregację śmieci oraz ich wywóz.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Kacper

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-20
Kategoria pytania: Inwestycje 

Bardzo dobry pomysł z tymi rowerami miejskimi. Mam pytanie, kiedy dokładnie by to miało wejść? 

 

ODPOWIEDŹ:

Na pytania rowerowe odpowiedziałem w Internecie. Co do terminu, to w tym roku przetarg, a na wiosnę komunikacja rowerowa. Wcześniej połączenie ścieżek w sieć, która spowoduje, że z jednej ścieżki w drugą będzie można bezpiecznie przejechać.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: J23

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-18

Kategoria pytania: Sprawy obywatelskie 

Proszę o interwencję związaną z parkowaniem aut na podwórku między ulicami: Boh. Getta, Rynek, Świdnicka. Parkują tu kierowcy, którzy chcą uniknąć opłat, niezamieszkujący tego obszaru. Myślę, że nikt by nie chciał szukać miejsc do parkowania na innych ulicach oddalonych od miejsca zamieszkania. 

 

ODPOWIEDŹ:

Jeśli będzie zgoda mieszkańców, jesteśmy w stanie zamontować szlabany, które reagują na sygnał służb alarmowych, a mieszkańcy mają piloty. Muszą być jednak uchwały wspólnot mieszkaniowych. Jest pomysł na bezpłatny parking na terenie obok Przedszkola nr 3. Analizujemy go. Mi się bardzo podoba.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Jacek

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-12

Kategoria pytania: Sprawy obywatelskie 

Witam serdecznie pana burmistrza. Na wstępie gratuluję inwestycji w ramach Budżetu Obywatelskiego, czyli remont podwórka między ulicami: Świdnicką - Rynek - Boh. Getta. Jest coraz ładniej, pytanie jednak dotyczy parkowania na owym podwórku. Czy jest szansa postawienia obiecanego zakazu? Ludzie przyjeżdżają na zakupy, załatwiają urzędowe sprawy, zajmują miejsca, strasznie bronią się przed płatnym parkowaniem w Rynku. Wracam z pracy w różnych porach - najgorzej po nocce zmęczony. Muszę jeździć i szukać miejsca. Najczęściej kończy się to parkowaniem w Rynku. Pozdrawiam serdecznie. 

 

ODPOWIEDŹ:

Jeśli będzie zgoda mieszkańców, jesteśmy w stanie zamontować szlabany, które reagują na sygnał służb alarmowych, a mieszkańcy mają piloty. Muszą być jednak uchwały wspólnot mieszkaniowych. Jest pomysł na bezpłatny parking na terenie obok Przedszkola nr 3. Analizujemy go. Mi się bardzo podoba.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Mieszkaniec

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-17

Kategoria pytania: Bezpieczeństwo 

Witam. Mam pytanie. Czy można zwiększyć liczbę patroli w okresie wakacyjnym w okolicach Góry Krzyżowej (chodzi mi o weekendy)? Podjeżdżają nocą samochodami pod Górę Krzyżową - koło wieży ciśnień - i drą się, muzyka głośna. A każdy ma prawo do spokoju w nocy, tym bardziej dzieci!. Dzwoniłem na Komisariat Policji, ale dosłownie minęli się z radiowozem, odjeżdżając. Z góry dziękuję za pomoc. 

 

ODPOWIEDŹ:

Przekazałem informacje do komendanta Komisariatu Policji w Strzegomiu z prośbą o uwzględnienie wizyt patroli we wskazanym miejscu w piątki i soboty, kiedy są dodatkowe patrole.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Imię/nick: Quiwa

Opublikowano: 06-07-2018
PYTANIE z dnia: 2018-06-22

Kategoria pytania: Remonty 

Czy jest jakaś szansa na remont stacji kolejowej, bo co by nie mówić „odstrasza”! Super, że tunel nie jest zalany, ale jednak wygląd stacji zostawia wiele do życzenia. Przydałyby się też tam jakieś toalety. Dodatkowo zadam pytanie - czy dałoby się jako miasto wnioskować o wznowieniu ruchu na linii Strzegom-Bolków lub dalej? 

 

ODPOWIEDŹ:

Szanowni państwo! Ostatnio w Internecie pojawiły się różne informacje o Fort-Gaju, stacji kolejowej, czy też lekarzy w nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Chciałbym wyjaśnić, że to nam – radnym i mi udało się odzyskać kontrakt na nocną i świąteczną pomoc lekarską i pielęgniarską. Kontrakt realizuje na zlecenie szpitala pogotowie ratunkowe i to ono odpowiada za dyżury lekarskie, nie ja. Nie jest to zadanie gminy, lecz jesteśmy aktywni w tym temacie. Nawet jeśli brakuje w lipcu w trzech dniach lekarza, to fakt, że nie zgłosili się lekarze. To nie jest wina burmistrza. Obrażanie mojej osoby w tym temacie i dworca kolejowego to kampania wyborcza, która nie powinna mieć miejsca do czasu ogłoszenia wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą. Co do dworca kolejowego, wielokrotnie toczyły się moje rozmowy z dyrektorem PKP – panem Szulcem nt. remontu. Zostaliśmy zgłoszeni do projektu na remont kilku następnych dworców na terenie Dolnego Śląska. Radni po konsultacjach wyrazili poparcie remontu z wydzieleniem części dworcowej, a na pozostałej części miał być Ośrodek Pomocy Społecznej. Zadeklarowaliśmy też przekazanie 6 mieszkań dla rodzin zamieszkujących na dworcu. Sprawa utknęła we Wrocławiu. O Fort-Gaju piszemy na stronie pierwszej, bo na tę inwestycję przyszedł czas. Szukamy pieniędzy i widzimy możliwości po sukcesie w ramach projektu „Szlak Kamienia” (Aleja Wojska Polskiego, centrum multimedialne w CAS „Karmel”, oświetlenie Góry Krzyżowej, szlak turystyczny w Strzegomiu). Z programu Interreg dostaliśmy na to zadanie ok. 570 tys. euro. W czerwcu złożyliśmy wspólnie z Horicami, Dobromierzem i Muzeum w Hradec Kralove wniosek o dofinansowanie remontu Fort-Gaju.

Pozdrawiam - Zbigniew Suchyta 

Mieszkańcy pytają? - Burmistrz odpowiada

Opublikowano: 01-08-2008
Pozostałe pytania i odpowiedzi.
Znajdują się na stronie archiwalnej.
Poprzednia strona 1 ... 7 8 Następna strona